Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zabytki powiatu stargardzkiego oznakowane

Data publikacji 18.11.2012

W ramach projektu „Poprawa bezpieczeństwa zabytków w powiecie stargardzkim” poprzez oznakowanie i wykonanie kilku tysięcy zdjęć zabezpieczono przed ewentualną kradzieżą i dewastacją niemal 300 zabytków.

Projekt koordynowany przez Starostwo Powiatowe w Stargardzie Szczecińskim realizowany był przy współudziale Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Diecezjalnego Konserwatora Zabytków w Szczecinie, Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie i Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim, Biura Dokumentacji Zabytków w Szczecinie oraz Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział Terenowy w Szczecinie.

Głównym założeniem projektu jest ochrona i tym samym poprawa bezpieczeństwa zabytków ruchomych i nieruchomych. Specjalne znakowanie mikrocząsteczkami tworzącymi kod alfanumeryczny o wielkości 0,4 milimetra, który widoczny jest dopiero po 40-krotnym powiększeniu pod mikroskopem ma doprowadzić do zmniejszenia ilości kradzieży, dewastacji dzieł sztuki, nielegalnego wywozu za granicę, a także niekontrolowanego przemieszczania się zabytków na terenie powiatu. Zabytki ruchome między innymi takie jak figurki, ołtarze, rzeźby, chrzcielnice czy ambony zostały oznakowane w ściśle ustalonym miejscu. Ponadto przy 90 zabytkowych kościołach staną tablice z informacją o ochronie prawnej zabytku, a także dwujęzycznym opisem jego dziejów i architektury.

Do bazy danych wprowadzone zostaną karty zabytków z pełną dokumentacją fotograficzną oraz z informacją o kodach alfanumerycznych, którymi zostały oznakowane. W przypadku kradzieży, posiadając dokładne dane fotograficzne oraz sposób znakowania, policja będzie mogła w bardzo krótkim czasie wysłać pocztą elektroniczną dokładną informację o przedmiocie do wszystkich służb na terenie województwa, placówek izby celnej, straży granicznej oraz bazy Interpolu. Również podczas rutynowych kontroli, policja będzie mogła stwierdzić czy dany obiekt pochodzi z terenu powiatu.

Wczoraj w kościele pw. Wniebowzięcia NMP w Pęzinie koordynatorka projektu Arleta Majewska wraz z funkcjonariuszami policji zaprezentowała jak wygląda takie znakowanie, a kilkadziesiąt minut później w Sali Myśliwskiej zamku w Pęzinie partnerzy projektu podsumowali akcję.

Na zakończenie akcję ocenili: Starosta Waldemar Gil, mł.insp. Leszek Ciarkowski, bryg. mgr inż. Wojciech Siergiej, Ewa Stanecka z Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków oraz Beata Makowska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa.

 

Źródło:KWP Szczecin/pb

Powrót na górę strony