Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowoczesne metody kryminalistyczne – kontynuacja trzeciego komponentu tematycznego w projekcie dla Mołdawii

Data publikacji 19.11.2012

W dniach 13-15 listopada 2012 roku odbyła się wizyta delegacji mołdawskiej w Polsce. Została ona realizowana w ramach projektu koordynowanego przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP pt. "Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości".

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.  Gospodarzem spotkania było Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, którego eksperci szkolili mołdawskich kolegów podczas seminarium zorganizowanego w Kiszyniowie w Mołdawii w dniach 17-20 września br.  Podobnie jak poprzednie seminaria realizowane w Mołdawii w ramach tego projektu spotkanie przyjęło wówczas formę wykładów teoretycznych dla 20 ekspertów kryminalistyki i przedstawicieli średniego szczebla zarządzania.

Podczas seminarium beneficjenci zostali zapoznani z wykorzystaniem kryminalistyki w polskiej Policji oraz projektami badawczymi  prowadzonymi przez Instytut Badawczy CLKP, przedstawiono im bazy danych CLKP ze szczególnym uwzględnieniem bazy danych zawierającej profile DNA. Należy nadmienić, że mołdawska Policja nie posiada jeszcze takiej bazy danych, a obecnie trwają prace nad jej stworzeniem.

Zakończona w ubiegły czwartek wizyta studyjna przedstawicieli mołdawskiej Policji w Polsce była kontynuacją wrześniowego spotkania i miała charakter studyjny. Z uwagi na ogromne zainteresowanie beneficjenta tematyką kryminalistyki i chęć rozwoju w tej dziedzinie gospodarze spotkania postarali się zapewnić jak najdogodniejsze warunki do zapoznania się z praktycznymi aspektami pracy polskich techników i ekspertów kryminalistyki.

Po oficjalnym rozpoczęciu spotkania w siedzibie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji przy Alejach Ujazdowskich, gdzie gości przywitał mł. insp. Paweł Rybicki – Dyrektor CLKP wraz z Zastępcą insp. Markiem Pękałą oraz Naczelnikiem Wydziału Rozwoju Naukowego mł. insp. Piotrem Trojanowskim, ośmiu mołdawskich ekspertów kryminalistyki udało się z wizytą studyjną do Zakładu Daktyloskopii CLKP, gdzie mieli okazję zapoznać się z warunkami pracy oraz wykorzystywanym w CLKP sprzętem, a także wzięli udział w wykładach polskich ekspertów nt. wykorzystania analizy biomechanicznej w badaniach identyfikacyjnych użytkowników obuwia i metodyki wykonywania ekspertyz z zakresu badania śladów czerwieni wargowej i śladów rękawiczek.

14 listopada mołdawska delegacja odbyła podobną wizytę studyjną – tym razem w Zakładzie Biologii CLKP, gdzie zapoznała się z polskimi doświadczeniami z zakresu badań DNA oraz mechanizmu powstawania plam krwi. Goście zostali oprowadzeni po laboratorium, gdzie obejrzeli pomieszczenia i sprzęt do wykonywania badań biologicznych.

W ostatnim dniu wizyty w Polsce mołdawscy policjanci mieli okazję odwiedzić Laboratorium Kryminalistyczne KWP z/s w Radomiu, gdzie zapoznali się z pracą terenowego LK – sprzętem, którym dysponuje laboratorium, warunkami pracy, technikami i procedurami dokonywanych ekspertyz i badań, m.in. badaniami osmologicznymi i wizualizacją śladów daktyloskopijnych. Wizytę podsumował insp. Rafał Korczak – Zastępca Mazowieckiego Komendanta Policji.

Spotkanie to było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń i zapoznania się z osiągnięciami polskiej kryminalistyki w praktyce. Mołdawscy eksperci są żywo zainteresowani omawianymi zagadnieniami oraz sprzętem, którym dysponuje polska Policja. Wyrazili oni chęć kontynuacji współpracy z polską Policją w zakresie kryminalistyki, co świadczy o tym, jak wysoko oceniają wiedzę i umiejętności polskich ekspertów.

W świetle zachodzących w MSW Mołdawii przemian strukturalnych dotyczących całości struktury policyjnej, jak również w związku z tym, że planowane jest stworzenie w Mołdawii bazy DNA i korzystanie z praktyk i rozwiązań stosowanych w państwach europejskich posiadających większe doświadczenia z zakresu dokonywania badań i ekspertyz kryminalistycznych istnieje realna szansa na wykorzystanie przez mołdawską Policję polskich doświadczeń.

Z uwagi na podobną ścieżkę przemian politycznych i administracyjnych, polskie doświadczenia będą wyjątkowo cenne dla Mołdawii dążącej do poprawy  bezpieczeństwa wewnętrznego. Ponadto wysoki poziom reprezentowany przez polską Policję oraz uznanie, jakim cieszą się polscy eksperci w Unii Europejskiej i na świecie będą gwarantem właściwego przeszkolenia reprezentantów Mołdawii z dziedzin objętych projektem.

(źródło: BMWP KGP)
 

Powrót na górę strony
Polska Policja