Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste otwarcie komisariatu w Pieńsku

Data publikacji 30.11.2012

29 listopada, w Pieńsku (powiat zgorzelecki), uroczyście otwarto komisariat Policji, zmodernizowany w ramach projektu unijnego „Wspólne pogranicze – wspólna infrastruktura bezpieczeństwa”. Uroczystość połączono z konferencją dotyczącą realizacji dolnośląsko-saksońskiego projektu. Jest to pierwszy komisariat Policji, w którym m.in. wspólnie pracować będą polscy i niemieccy funkcjonariusze. Wartość projektu po stronie polskiej wynosi ponad 960 000 euro.

W uroczystym otwarciu komisariatu udział wzięli Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, Szef Policji Saksońskiej, Komendant Powiatowy Policji w Zgorzelcu, Szef Dyrekcji Policji Górne Łużyce – Dolny Śląsk, Dyrektor Biura Logistyki KGP, Starosta Zgorzelecki, Burmistrz Pieńska, funkcjonariusze policji polskiej, niemieckiej i czeskiej, funkcjonariusze Straży Pożarnej, Straży Granicznej oraz inni zaproszeni goście.

„Wspólne pogranicze – wspólna infrastruktura bezpieczeństwa” – to już kolejny projekt unijny, realizowany przez polskich policjantów z Dolnego Śląska i niemieckich funkcjonariuszy policji z Saksonii. Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa obszaru pogranicza polsko-saksońskiego przez adaptację budynku położonego w Pieńsku (powiat zgorzelecki) na potrzeby komisariatu policji oraz doposażenie dolnośląskich i saksońskich jednostek policji, co niewątpliwie wpłynie na skuteczność wspólnych działań organów ścigania po obu stronach granicy.

Po symbolicznym przecięciu wstęgi wszyscy uczestnicy uroczystości mieli okazję obejrzeć w całości nowo wyremontowany obiekt, w tym m.in. pomieszczenia służby dyżurnej, pomieszczenia służbowe dla policjantów, salę odpraw, pomieszczenia dla osób zatrzymanych oraz pomieszczenia garażowe. Zaprezentowano także nowo zakupione w ramach projektu dwa nowoczesne, nieoznakowane pojazdy terenowe oraz dwa oznakowane radiowozy - ambulansy do obsługi zdarzeń kryminalnych i drogowych, zakupione w ramach innych, wspólnych dolnośląsko-saksońskich projektów unijnych.

Wyremontowany i nowo wyposażony obiekt wykorzystywany będzie przez policjantów z Pieńska oraz funkcjonariuszy wspólnej, utworzonej w 2010 roku, na mocy porozumienia pomiędzy Komendą Powiatową Policji w Zgorzelcu i Dyrekcją Policji Łużyce Górne – Dolny Śląsk, polsko-saksońskiej policyjnej grupy dochodzeniowo-śledczej, zwalczającej przestępczość transgraniczną. Oprócz nowocześnie wyposażonych pomieszczeń służbowych przeznaczonych dla policjantów polskich i niemieckich oraz nowych radiowozów, jeszcze przed ukończeniem remontu, zakupiono także sprzęt do prowadzenia obserwacji rejonów przygranicznych, m.in. lornetki, noktowizory, czy też videoendoskop.

Po uroczystym otwarciu komisariatu, w Domu Kultury w Pieńsku odbyła się konferencja, na której przedstawiono zaproszonym gościom zagadnienia dotyczące realizacji projektu „Wspólne pogranicze – wspólna infrastruktura bezpieczeństwa”. Całkowity koszt projektu szacuje się na kwotę blisko 1 292 000 euro, z czego środki w 85 proc. pochodzą z funduszy Unii Europejskiej.

(KWP we Wrocławiu / mg)

Powrót na górę strony