Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński gościem konferencji naukowej „Autorytet w Policji. Budowanie tożsamości organizacji"

Data publikacji 01.12.2012

W Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu, pod patronatem Komendanta Głównego Policji, odbyła się konferencja naukowa „Autorytet w Policji. Budowanie tożsamości organizacji”. Udział w niej wzięli wszyscy komendanci wojewódzcy policji z całego kraju oraz szefowie jednostek policyjnych w Wielkopolsce.

 W piątek w Wyższej Szkole Umiejętności Społecznych w Poznaniu odbyła się konferencja naukowa „Autorytet w Policji. Budowanie tożsamości organizacji”. Konferencję zorganizowała Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu oraz Komenda Główna Policji.

Autorytet jest kategorią znaną z socjologii, psychologii czy nauki o zarządzaniu. W Policji i innych służbach mundurowych zjawisko to ma kilka różnych odniesień, którym warto się przyjrzeć, po to by usprawnić komunikację wewnętrzną Policji i innych służb mundurowych ze społeczeństwem oraz innymi instytucjami. Drugą przesłanką dla podjęcia tematu autorytetu jest konieczność umiejętnego jego budowania – tak, by podnieść prestiż instytucji, jak i samych funkcjonariuszy.

Konferencję w imieniu własnym oraz Wielkopolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Poznaniu nadinsp. Krzysztofa Jarosza otworzył prof. dr hab. Michał Iwaszkiewicz. W swoim wystąpieniu prof. Iwaszkiewicz objaśniał, czym jest siła autorytetu, a czym autorytet siły.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński wygłosił referat na temat budowania autorytetu organizacji w kontekście realizacji oczekiwań społecznych przez Policję.

Autorytet przełożonego widziany oczami byłego Komendanta Głównego Policji – tę myśl rozwinął w swoim wystąpieniu nadinsp. w st. spocz. Tadeusz Budzik.

W dalszej części konferencji jej uczestnicy usłyszeli wiele ciekawych wystąpień dotyczących budowy autorytetu poprzez media oraz oceny etycznej autorytetu w Policji. Poruszono również problematykę autorytetu w perspektywie socjologicznej, prawnej oraz w ocenie funkcjonariusza liniowego.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński podziękował organizatorom za zorganizowanie konferencji oraz wyraził nadzieję, że zapoczątkuje ona szerszą dyskusję o znaczeniu autorytetu wśród wszystkich policjantów. Argumentował że autorytet ma znaczenie nie tylko wewnątrz organizacji, ale co najważniejsze bardzo silnie oddziałuje na ludzi, którym Policja służy i pomaga.

gp/KWP Poznań 
 

Powrót na górę strony