Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kontynuacja czwartego komponentu tematycznego w projekcie dla Mołdawii

Data publikacji 03.12.2012

W dniach 27-29 listopada 2012 roku odbyła się wizyta delegacji mołdawskiej w Gdańsku realizowana w ramach projektu koordynowanego przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP pt. Nowoczesne metody kryminalistyczne oraz wybrane aspekty i techniki szkolenia w Policji jako narzędzie wykorzystywane w zapobieganiu i zwalczaniu przestępczości. Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP w 2012 r.

Wizyta studyjna ośmiu przedstawicieli mołdawskiej Policji została zrealizowana przez kilka wydziałów KWP w Gdańsku – Sztab Policji, Wydział Ruchu Drogowego, Wydział Kryminalny i Dochodzeniowo-Śledczy. Spotkanie zainaugurował Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku -  insp. Krzysztof Zgłobicki, który powitał zebranych gości i życzył uczestnikom wyniesienia ciekawych doświadczeń i owocnych dyskusji.

Pierwszy dzień wizyty objął prezentację działań policji ruchu drogowego, w tym współpracy z Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego – partnerem kampanii w drodze do prawa jazdy. Delegacja mołdawska złożyła też wizytę w Sekcji Ruchu Drogowego KMP w Gdańsku, gdzie dyskutowano o stanie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz nadzorze i kontroli jako czynnikach decydujących o poprawie bezpieczeństwa.

Drugiego dnia przedstawiono zadania Sztabu Policji oraz zapoznano delegację z systemem zabezpieczeń na obiektach sportowych na przykładzie stadionu PGE Arena oraz hali sportowej ERGO ARENA.

Ostatni dzień wizyty objął tematykę związaną z funkcjonowaniem Wydziału Dochodzeniowo-Śledczego oraz prowadzonymi sprawami. Zaprezentowano wykorzystanie najnowszych technik kryminalistycznych w wykrywaniu zabójstw sprzed lat, a także tendencje przestępczości i wykrywalność na podstawie zebranych danych statystycznych. Stronę mołdawską zapoznano także z metodą popełniania oszustw „na wnuczka”.

Spotkanie to było okazją do wymiany doświadczeń i zapoznania się z osiągnięciami polskiej Policji w praktyce. Mołdawscy eksperci są żywo zainteresowani omawianymi zagadnieniami oraz sprzętem, którym dysponuje polska Policja. W świetle zachodzących w MSW Mołdawii przemian strukturalnych - również w zakresie komórek ds. kadr i szkoleń policyjnych, a także w odniesieniu do dużego zainteresowania, jakie wykazuje strona mołdawska w trakcie realizacji przedmiotowego projektu w stosunku do polskich rozwiązań można przyjąć, że istnieje realna szansa na wykorzystanie przez mołdawską Policję polskich doświadczeń i stosowanych rozwiązań.

(BMWP KGP / mw)

 

Powrót na górę strony