Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski

Data publikacji 03.12.2012

3 grudnia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się uroczysta promocja na pierwszy stopień oficerski 198 absolwentów uczelni. Aktu mianowania na stopień podkomisarza polskiej Policji w imieniu Prezydenta RP dokonał Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

W spotkaniu wzięło udział wielu zacnych gości, w tym m.in.: komendanci wojewódzcy Policji oraz szkół Policji, przedstawiciele władz jednostek terytorialnych a także kadra i słuchacze WSPol. Aktu mianowania na stopień podkomisarza polskiej Policji w imieniu Prezydenta RP dokonał Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

Gości powitał Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie insp. dr Piotr Bogdalski, który gratulując absolwentom swojej uczelni przypomniał, że zdobyty przez  nich tytuł oficera to nie tylko duży zaszczyt, ale przede wszystkim wielkie zobowiązanie – wobec przełożonych, wobec swoich podwładnych oraz wobec społeczeństwa. Komendant-Rektor wyraził także nadzieję, iż wiedza i doświadczenie zdobyte w murach szczycieńskiej uczelni pozwolą absolwentom profesjonalnie i fachowo zarządzać służbą i pracą w polskiej Policji.

Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński w swym wystąpieniu podkreślił, że to ogromny zaszczyt dla niego mianować w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej absolwentów WSPol na pierwszy stopień oficerski- podkomisarza Policji. Pogratulował nowo mianowanym oficerom wytrwałości w dążeniu do podwyższania swoich zawodowych umiejętności oraz realizacji swoich marzeń. Życzył powodzenia wszystkim absolwentom w dalszej służbie na rzecz obywateli naszego państwa.

W trakcie uroczystości Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński wyróżnił policjanta województwa podlaskiego – st. sierż. Krzysztofa Ciszyńskiego nagrodą rzeczową za wzorowe wykonywanie zadań służbowych oraz podjęcie interwencji wobec grupy zakłócającej porządek publiczny i zatrzymanie osoby poszukiwanej w miejscowości Grajewo. To wyróżnienie stanowi uhonorowanie dotychczasowych osiągnięć wyróżnionego funkcjonariusza oraz motywację do jeszcze wydatniejszej pracy na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie nie tylko województwa podlaskiego, ale i całego kraju.

Galeria zdjęć >>

(WSPol w Szczytnie / mj)

Powrót na górę strony