Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjne programy profilaktyczne zaprezentowane na międzynarodowej konferencji

Data publikacji 03.10.2013

Dwa projekty prewencyjne zrealizowane przez warmińsko–mazurską Policję zostały zaprezentowane podczas międzynarodowego seminarium, które odbyło się w dniach 1-2 października 2013 roku w Sofii w Bułgarii.

W maju 2013 roku Komenda Wojewódzka Policji w Olsztynie otrzymała zaproszenie do wzięcia udziału w projekcie pn. "Sharing Experience in Local Policing in Europe" w ramach programu Prevention of and fight against crime (DG Home Affairs). Instytucją odpowiedzialną za realizację projektu jest Crime Prevention Fund – IGA z Bułgarii, natomiast jej partnerami - Giancarlo Siani Association z Włoch, King’s College z Londynu oraz lokalna Policja z hiszpańskiej Walencji. Celem projektu była wymiana dobrych praktyk z zakresu prewencji kryminalnej oraz promocja współpracy pomiędzy jednostkami Policji oraz instytucjami zajmującymi się tą tematyką w krajach członkowskich UE. Wartość i możliwość zaadaptowania na potrzeby lokalnej społeczności przedstawionych projektów zostanie zbadana przez Instytut Prawa Karnego londyńskiego uniwersytetu. Transfer dobrych praktyk będzie polegał na przygotowaniu i wprowadzeniu 3 pilotażowych projektów w Bułgarii, Hiszpanii i we Włoszech.

Zgodnie z założeniami projektu, należało przesłać informację o dobrych praktykach z zakresu prewencji kryminalnej zrealizowanych w jednostce Policji. Z ramienia KWP w Olsztynie przesłano opis dwóch zrealizowanych projektów: "Bezpieczny Senior" z KPP w Ełku oraz "Odpowiedzialne rodzicielstwo" z KMP w Olsztynie. Oba projekty, jako jedyne z Polski, zostały zakwalifikowane do zaprezentowania podczas europejskiego seminarium w Neapolu we Włoszech 11 lipca 2013 roku. Kolejny etap uczestnictwa w projekcie to prezentacja obydwu programów na konferencji w Sofii w Bułgarii, która odbyła się w dniach 1-2 października 2013 roku. Polskie projekty przedstawiły podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Olsztynie oraz podkom. Monika Bekulard z Wydziału Kryminalnego KPP w Ełku.

Bezpieczny senior

"Bezpieczny senior" to działania profilaktyczne skierowane do osób starszych, mające na celu zarówno zwiększenie bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu drogowego, jak również zapobieganie oszustwom "na wnuczka".

Odpowiedzialne rodzicielstwo

"Odpowiedzialne rodzicielstwo" to działania profilaktyczno – edukacyjne skierowane do rodziców wszystkich szóstoklasistów z Olsztyna, a których celem jest nauczenie rodziców współpracy z instytucjami na rzecz dobra dzieci, zawiązanie w ten sposób swoistej koalicji profilaktycznej, wypracowanie konstruktywnych sposobów porozumiewania się i podjecie wspólnego działania w celu chronienia młodych ludzi przed szkodami wynikającymi z uwikłania w sytuacje trudne.

podinsp. Jolanta Szymulewska-Ozioro, podkom. Monika Bekulard

Powrót na górę strony