Oszukiwała ZUS - Aktualności - Policja.pl

Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Oszukiwała ZUS

Data publikacji 12.09.2007

Policjanci zatrzymali pracownicę lubelskiego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, która oszukała zakład na około 300 tys. zł. Kobieta od ponad 10 lat przelewała renty nieżyjących osób na stworzone przez siebie konta. Policjanci będą teraz wnosić o zastosowanie wobec niej tymczasowego aresztowania. Sprawa jest w toku.

Zatrudniona na stanowisku aprobanta 51-letnia kobieta pracowała w lubelskim oddziale Zakładu Ubezpieczeń Społecznych od 24 lat. Do zakresu jej obowiązków należał bezpośredni nadzór nad sprawami emerytalno–rentowymi.

Jak ustalili policjanci, kobieta wiedząc o zgonach świadczeniobiorców, nie wykasowała ich danych z komputerowego systemu, skutkiem czego osoby te widniały nadal jako pobierający świadczenia. Kwoty emerytur bądź rent które przychodziły na konta osób już nieżyjących, przelewała na własne. Policja udowodniła, że proceder ten trwał od ponad 10 lat. Kwota jaką wyłudziła nieuczciwa pracownica to prawie 300 tys. złotych.

Ponieważ zachodziło podejrzenie, że 51-latka fałszowała dokumentację, ZUS wniósł o wszczęcie postępowania karnego wobec swej pracownicy. Ponieważ fałszowanie świadczeń dotyczyło trzech nieżyjących już osób, podmiotem poszkodowanym jest Skarb Państwa. 

Dzisiaj z zarzutem fałszowania dokumentów i oszustwa kobieta zostanie doprowadzona do lubelskiej prokuratury. Policja będzie wnosić o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci 3-miesięcznego aresztowania. Sprawa jest w toku.

Powrót na górę strony
Polska Policja