Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

X rocznica Fundacji u przyjaciół w Czechach

Data publikacji 13.12.2012

W dniach 5–6 grudnia 2012 roku, czeska Fundacja Policjantów i Strażaków – wzajemna pomoc w potrzebie, zorganizowała w Pradze spotkanie osieroconych rodzin po policjantach i strażakach, którzy zginęli podczas wykonywania zadań służbowych oraz byłych policjantów i strażaków, którzy utracili zdrowie w czasie bezpośredniego wykonywania zadań służbowych.

Przedstawiciele Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, na zaproszenie Rady i Zarządu Fundacji czeskiej, brali udział w uroczystościach z okazji X rocznicy powstania Fundacji Policjantów i Strażaków – wzajemna pomoc w potrzebie.  Do Czech pojechała 10-osobowa delegacja, której przewodził nadinspektor Władysław Padło, przewodniczący Rady Fundacji. Członkami delegacji byli przedstawiciele Zarządu Fundacji oraz podopieczni Fundacji.

Takie wyróżnienie polskiej Fundacji jest związane z utrzymywaniem przyjacielskich kontaktów od początku powstania czeskiej Fundacji, ponieważ jesteśmy uważani za przykład i wzór działalności fundacyjnej, a nadinspektor Władysław Padło za emisariusza, który przed 8 laty osobiście pomagał w opracowaniu programu działania.

Od roku 2006, każdego lata, grupa 15 osób młodzieży z czeskiej Fundacji odpoczywa na obozach w Międzyzdrojach, organizowanych przez naszą Fundację. W ramach rewanżu polska młodzież fundacyjna odpoczywa w czeskich ośrodkach resortu spraw wewnętrznych.

Uroczystości rocznicowe w Pradze były doskonałą okazją do przekazania pozdrowień i gratulacji oraz wręczenia dyrektorowi czeskiej Fundacji – Panu Vladimirovi Szuterze, statuetki z okazji XV rocznicy naszej Fundacji. Delegacja polska złożyła wieniec pod pomnikiem Poległych Policjantów i Strażaków, który znajduje się na terenie Muzeum Policji Czeskiej i od 5 lat pełni rolę głównego miejsca uroczystości czeskiej Fundacji.

Przewodniczący polskiej delegacji – nadinspektor Władysław Padło był również angażowany do występowania w gronie kierownictwa czeskiej Fundacji podczas oficjalnych spotkań z rodzinami.

Uzyskaliśmy zapewnienie o zasadności dalszej współpracy i to zarówno ze strony władz Fundacji czeskiej oraz związków zawodowych czeskiej Policji a także od samego Komendanta Głównego Czeskiej Policji płka Martina Czerviczka.

Korzystając z okazji publikacji tej informacji na stronie internetowej KGP oraz w miesięczniku „Policja 997”, raz jeszcze dziękujemy czeskiej Fundacji za zaproszenie na uroczystości X rocznicy, a także przesyłamy serdeczne życzenia i pozdrowienia.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach
 

Powrót na górę strony