Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie sieci oficerów łącznikowych służb policyjnych, granicznych i celnych akredytowanych w Federacji Rosyjskiej w Ambasadzie RP w Moskwie

Data publikacji 14.12.2012

W dniu 12 grudnia 2012 roku Ambasadzie RP w Moskwie odbyło się kolejne spotkanie sieci oficerów łącznikowych służb policyjnych, granicznych i celnych akredytowanych w Federacji Rosyjskiej zrzeszonych w stowarzyszeniu oficerów łącznikowych. Spotkaniu przewodniczył mł. insp. Dariusz Drzał - oficer łącznikowy polskiej Policji, który jednocześnie pełni funkcję Prezydenta w/w Stowarzyszenia.

Głównym tematem spotkania było podsumowanie kończącego się roku, ocena rezultatów współpracy z rosyjskimi partnerami oraz przyjęcie planu pracy na rok przyszły. Jako główne punkty planu pracy określono wsparcie dla organizatorów Uniwersjady "Kazań 2013" oraz wizytę studyjną w Obwodzie Kaliningradzkim. Członkowie stowarzyszenia wyrazili chęć zapoznania się z polskimi doświadczeniami, po wdrożeniu w życie postanowień umowy o małym ruchu granicznym.

Ze strony rosyjskiej za szczególnie interesujące należy uznać wystąpienie Dyrektora Departamentu Prawno - Międzynarodowego Federalnej Służby FR ds. Kontroli Obrotu Narkotykami, gen. Siergieja Alenkina, który poinformował o stanie przygotowań do międzynarodowej operacji "Kanał - Transport", która rozpocznie się 16 grudnia w Kaliningradzie. Gen. Alenkin podkreślił znaczenie współpracy regionalnej w zwalczaniu międzynarodowej przestępczości narkotykowej oraz konieczność prowadzenia działań wielokierunkowych, skoncentrowanych nie tylko na wykrywaniu transportów gotowych narkotyków, ale również na zwalczaniu przemytu prekursorów i kontroli przepływów finansowych w celu pozbawienia grup przestępczych źródeł finansowania. Istotne znaczenie współpracy międzynarodowej podkreślali również przedstawiciele MSW FR, Federalnej Służby Granicznej FSB, Komitetu Śledczego Rosji i innych służb. Równie wysoko oceniono pracę i wkład oficerów łącznikowych akredytowanych  w Federacji Rosyjskiej.

Powyższe spotkanie miało oprawę świąteczną, a uczestnicy spotkania mieli okazję do nieformalnych rozmów przy choince i smakowania polskich tradycyjnych potraw wigilijnych.

Źródło: BMWP KGP

Powrót na górę strony
Polska Policja