Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada kierownictwa Policji z oficerami łącznikowymi polskiej Policji oraz oficerami przy Interpolu i Europolu

Data publikacji 20.12.2012

Dziś w Komendzie Głównej Policji odbyła się coroczna narada kierownictwa Policji i kadry kierowniczej KGP z oficerami łącznikowymi polskiej Policji oraz oficerami przy Interpolu i Europolu. W naradzie udział wzięli także goście z Ministerstwa Spraw Zagranicznych: Dyrektor Biura Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej Janusz Bilski oraz Konsul Generalny RP w Londynie Ireneusz Truszkowski. Resort spraw wewnętrznych reprezentowała Anna Tulej, Zastępca Dyrektora Departamentu Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej.

Naradę rozpoczął Komendant Główny Policji Pan nadinp. Marek Działoszyński, który przedstawił informację nt. działań podejmowanych przez Policję w roku 2012 oraz strategicznych zadań i wyzwań stojących przez polską Policją w roku 2013. Komendant Główny Policji bardzo wysoko ocenił służbę wszystkich polskich oficerów łącznikowych realizujących zadania poza granicami kraju, podkreślając ich zaangażowanie i profesjonalizm. Pani Dyrektor Anna Tulej przedstawiła zarys i kierunki zadań realizowanych przez resort spraw wewnętrznych w kontekście funkcjonowania oficerów łącznikowych polskiej Policji. Wskazała na potrzebę dalszego kontynuowania działań mających na celu wzmocnienie tej kategorii stanowisk oraz w perspektywie rozwój sieci oficerów łącznikowych, a także na konieczność dalszego procedowania regulacji dot. zasad  funkcjonowania oficerów łącznikowych Policji w strukturach organizacyjnych MSZ.

Przedstawiciele resortu spraw zagranicznych podkreślili  szczególną rolę, jaką pełnią oficerowie łącznikowi polskiej Policji w procesie dyplomacji, szczególnie w zakresie czynności dyplomatyczno-konsularnych. Goście z MSZ wyrazili nadzieję na możliwie szybkie podpisanie nowego porozumienia między resortami, dotyczącego oficerów łącznikowych Policji.

W dalszej części spotkania oficerowie łącznikowi Policji oraz oficerowie łącznikowi delegowani do Interpolu i Europolu prezentowali zadania zrealizowane w 2012 roku oraz zadania planowane do zrealizowania na rok 2013.

Następnie głos zabierali kierownicy komórek organizacyjnych KGP, którzy podkreślali szczególną rolę oficerów łącznikowych polskiej Policji w realizacji spraw realizowanych wspólnie z policjami / milicjami innych państw.

Spotkanie było ponadto okazją do podziękowania za długoletnią pracę na stanowisku oficera łącznikowego polskiej Policji na Ukrainie Panu nadinsp. w st. spocz. Tadeuszowi Ławniczakowi. Pani Anna Tulej odczytała list Ministra Spraw Wewnętrznych, w którym zawarto podziękowania i wyrazy uznania dla nadinsp. w st. spocz. Tadeusza Ławniczaka za stworzenie i utrwalenie podstaw polsko-ukraińskiej współpracy służb porządku publicznego.

Słowa uznania i podziękowania dla nadinsp. w st. spocz. Tadusza Ławniczaka wyraził również Komendant Główny Policji Pan nadinsp. Marek Działoszyński, który wręczył także byłemu oficerowi łącznikowemu pamiątkowy upominek. Podziękowania dla złożył również, w imieniu swoim, kierownictwa i całego Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP Dyrektor mł. insp. Rafał Łysakowski.

Na zakończenie spotkania uczestnicy wymienili tradycyjne życzenia świąteczne i noworoczne.

(źródło: BMWP KGP)

foto: kj

Powrót na górę strony