Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie w sprawie funkcjonowania prawosławnego duszpasterstwa w Policji

Data publikacji 21.12.2012

Komendant Główny Policji i Delegat Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do Spraw Duszpasterstwa Mundurowego podpisali porozumienie w sprawie zasad funkcjonowania duszpasterstwa prawosławnego w Policji. Reguluje ono współpracę kierowników jednostek Policji z prawosławnymi kapelanami.

21 grudnia 2012 r. nadinsp. Marek Dzialoszyński i Biskup Jerzy Pańkowski podpisali w Komendzie Głównej Policji porozumienie w sprawie funkcjonowania prawosławnego duszpasterstwa w Policji.  Jest ono efektem rozmów przedstawicieli Policji z Prawosławnym Ordynariuszem Wojskowym, Delegatem Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego do spraw Duszpasterstwa Mundurowego. 

Porozumienie określa zasady funkcjonowania prawosławnego duszpasterstwa w Policji - reguluje formy i zakres współpracy kierowników jednostek i komórek organizacyjnych Policji z prawosławnymi kapelanami Policji. Obie strony ustaliły, że podstawową zasadą tej współpracy jest zasada wzajemnego wsparcia w realizacji przyjętych celów.
 

Powrót na górę strony