Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy komendant wojewódzki w Katowicach

Data publikacji 13.09.2007

Na wniosek Komendanta Głównego Policji Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Zbigniewa Stawarza, dotychczasowego I zastępcę komendanta wojewódzkiego w Krakowie.

Młodszy inspektor Zbigniew Stawarz ma 40 lat, jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Wrocławskiego i Wyższej Szkoły Oficerskiej Wojsk Zmechanizowanych we Wrocławiu. Pracę w Policji rozpoczął w 1992 r. jako policjant kompanii pogotowia policyjnego i patrolowania w Gliwicach.

Od grudnia 1993 roku zaczął pracę w wydziale do spraw przestępczości gospodarczej w Gliwicach, a następnie pracował w pionie do walki z przestępczością zorganizowaną w Komendzie Wojewódzkiej w Katowicach.

W strukturach Centralnego Biura Śledczego pozostawał do września 2004 roku a następnie objął stanowisko Naczelnika Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Katowicach.

Od lutego 2006 roku mianowany na stanowisko Naczelnika Zarządu CBŚ w Łodzi.

Jest żonaty, ma dwoje dzieci. 

 
Powrót na górę strony
Polska Policja