Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie doskonalące oficerów dla łącznikowych polskiej Policji

Data publikacji 14.09.2007

W dniach 10-12 września br. w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie, z inicjatywy Gabinetu Komendanta Głównego Policji, odbyło się szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego oficerów łącznikowych Policji.

W szkoleniu doskonalącym wzięli udział wszyscy oficerowie łącznikowi Policji, na codzień realizujący zadania w siedmiu krajach europejskich. Do WSPol przyjechali: nadinsp. Władysław Padło – radca-minister Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Hadze, nadinsp. Jacek Staniecki – radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku, nadinsp. w stanie spoczynku Stanisław Białas – radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Moskwie nadinsp. w stanie spoczynku Tadeusz Ławniczak – radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Kijowie, insp. Ignacy Kocemba – radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Budapeszcie, nadkom. Robert Barański – radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Berlinie, – podinsp. Paweł Olczak – radca Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Bukareszcie.

Ponadto, w zajęciach doskonalących wziął udział mł. insp. Piotr Michna – przyszły oficer łącznikowy polskiej Policji we Francji.

Uroczystego otwarcia szkolenia dokonał Komendant – Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie nadinsp. Kazimierz Szwajcowski.

Przedmiotem szkolenia były m. in. zagadnienia związane z bezpieczeństwem polskich placówek dyplomatycznych na świecie oraz aktualne i przewidywane tendencje rozwoju międzynarodowej przestępczości zorganizowanej postrzegane z pozycji centrali w kraju. W trakcie doskonalenia omawiano także bieżące problemy związane
z tworzeniem i koordynacją sieci stanowisk polskich oficerów łącznikowych.

Zajęcia programowe prowadzili wykładowcy Ośrodka Szkolenia Agencji Wywiadu, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz przedstawiciele komórek organizacyjnych KGP: Gabinetu Komendanta Głównego Policji, Centralnego Biura Śledczego, Biura Kryminalnego oraz Biura Wywiadu Kryminalnego.

Niezwykle wartościowym elementem spotkania w Szczytnie była wymiana doświadczeń oficerów łącznikowych, którzy obszernie referowali specyfikę krajów pełnienia misji. Obserwacje poczynione podczas pobytu na stanowisku oficera łącznikowego stanowią cenny materiał merytoryczny, który będzie wykorzystany przez właściwe komórki organizacyjne KGP przy opracowywaniu strategii działania w walce z przestępczością.

Szkolenia tego typu będą systematyczne realizowane w przyszłości.

Powrót na górę strony
Polska Policja