Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie projektu „Akademia Policyjna”

Data publikacji 16.01.2013

15 stycznia 2013 r. Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. oraz Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu zorganizowały konferencję podsumowującą realizację projektu pt. „Akademia Policyjna”. Jest to inicjatywa skierowana do funkcjonariuszy i pracowników policji w województwie mazowieckim, którzy uczestniczyli w bezpłatnych szkoleniach mających uzupełnić lub podwyższyć ich kwalifikacje i umiejętności.

Konferencję zorganizowali partnerzy projektu „Akademia Policyjna” - Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. reprezentowana przez Artura Andrysiaka oraz Komenda Wojewódzka Policji w Radomiu reprezentowana przez mł. insp. Rafała Batkowskiego.

W spotkaniu wziął udział Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz, Sekretarz Województwa Mazowieckiego - Dyrektor Urzędu Marszałkowskiego Waldemar Kuliński, Zastępca Dyrektora ds. PO KL Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych Elżbieta Szymanik oraz przedstawiciele Komendy Stołecznej Policji, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Szkół Policyjnych oraz przedstawiciele Samorządu z terenu Mazowsza.

„Akademia Policyjna” to projekt realizowany w okresie od 1.07.2011 do 31.01.2013 roku ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Patronat honorowy nad projektem objął Marszałek Województwa Mazowieckiego – Adam Struzik. W jego realizacji współuczestniczyła Rada Programowa, w skład której wchodzili przedstawiciele Komendy Głównej Policji, Komendy Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Komendy Stołecznej Policji, Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.

„Akademia Policyjna” to inicjatywa skierowana do funkcjonariuszy i pracowników policji w województwie mazowieckim, którzy z własnej inicjatywy byli zainteresowani uczestnictwem w bezpłatnych szkoleniach, uzupełnieniem lub podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności poza godzinami pracy bądź służby.

Głównym celem projektu było zwiększenie umiejętności w obszarze walki z przestępczością i uzyskanie pozytywnych zmian w obszarze cech osobowych.

Podczas konferencji zaprezentowano rezultaty uzyskane w ramach tego projektu szkoleniowego oraz przedstawiono dobre praktyki szkoleniowe.

W ciągu 15 miesięcy przeszkolono 1185 osób w 70 grupach, w 19 tematach szkoleniowych. Aż 96,3% ankietowanych uczestników „Akademii Policyjnej” wypowiedziało się, że poleciliby takie szkolenia innym osobom. Podkreślali ogromną wartość merytoryczną i innowacyjność poruszanych tematów. Zdecydowanie stwierdzili, że poznane treści pozwoliły im na poszerzenie swych umiejętności i będą przydatne w dalszej służbie/pracy.

W trakcie konferencji zapowiedziano przygotowanie kolejnego projektu - II edycji „Akademii Policyjnej” w ramach wsparcia realizacji priorytetów KGP na lata 2013 – 2015.

(KWP w Radomiu / mj)

Powrót na górę strony