Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Lew PR 2012 dla Rzecznika Prasowego Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 22.01.2013

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations przyznali doroczne tytuły Lwów PR – nagrody dla najlepszych profesjonalistów w tej branży w Polsce w 2012 r. W kategorii Instytucje Publiczne nagrodę otrzymał insp. Mariusz Sokołowski, Rzecznik Prasowy Komendanta Głównego Policji.

„Lwy PR” to doroczny plebiscyt, organizowany przez Polskie Stowarzyszenie Public Relations, w którym wyłania się najwybitniejsze osobowości Public Relations w Polsce. Główne kryteria oceny to nie tylko udokumentowane osiągnięcia zawodowe kandydatów, ale także nowatorstwo stosowanych przez nich pomysłów i rozwiązań oraz przestrzeganie etyki zawodowej i społecznej.

Członkowie Polskiego Stowarzyszenia Public Relations przyznali doroczne tytuły Lwów PR 2012  w czterech kategoriach: Instytucje Publiczne – insp. Mariusz Sokołowski (Komenda Główna Policji), nominowani byli też Paweł Biedziak i Zbigniew Matwiej (Służba Prasowa Najwyższej Izby Kontroli); Biznes – ex-aequo: Justyna Szafraniec (Proama) i Konrad Ciesiołkiewicz (Orange Polska); NGO – Marta Skierkowska (Fundacja Dzieci Niczyje); Edukacja – dr hab. Waldemar Rydzak (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Formuła Lwów PR rozwija się z każdym rokiem. – Pozytywny odbiór branży PR motywuje nas do organizacji kolejnej edycji. Cieszę się, że w Polsce powstała nagroda, w której doceniani są profesjonaliści PR za swoją całoroczną pracę. Nagroda ta jest wyjątkowa: zarówno nominacje, jak i wybór finalistów i laureatów, odbywają się głosami koleżanek i kolegów po fachu, nie zaś jakiejś kapituły czy jury – komentował Szymon Sikorski, Prezes Zarządu PSPR.

mg

Powrót na górę strony