Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Polskiego Kontyngentu Policyjnego w Gruzji

Data publikacji 04.02.2013

W dniach 1 - 3 lutego br. odbyło się spotkanie Polskiego Kontyngentu Policyjnego Misji Monitorującej Unii Europejskiej w Gruzji (EUMM) tzw. contingent meeting. Wśród zaproszonych gości byli Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztof Gajewski, Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji insp. Robert Żółkiewski, Szef Misji EUMM Ambasador Andrzej Tyszkiewicz, Konsul RP w Tbilisi Pan Arkadiusz Kłębek, Doradca Departamentu Polityki Bezpieczeństwa MSZ Pani Beata Kubel oraz polscy policjanci uczestniczący w przedmiotowej misji.

Na spotkaniu nie zabrakło też Obserwatorów Narodowych z ramienia Wojska Polskiego. Oficjalne uroczystości odbyły się w miejscowości Bakuriani, położonej ok. cztery godziny drogi od stolicy kraju Tbilisi.

W pierwszej części spotkania przedstawiono zagadnienia organizacyjne dotyczące misji, jej cele oraz osiągnięcia. Zaprezentowano aktywność członków misji, w tym policjantów służących w ramach kolejnej zmiany kontyngentu. Zostały także omówione priorytety działań Ministerstwa Spraw Zagranicznych dotyczące Gruzji oraz misji EUMM.

W kolejnej części spotkania, w ramach tzw. dyskusji otwartej, poruszono problemy z jakimi najczęściej borykają się nasi policjanci, w szczególności trudności w koordynacji działań poszczególnych części polskiego komponentu misji tj. policjantów, żołnierzy oraz obserwatorów cywilnych. Omówiono także niejednolitość polityki MSW, MSZ i MON dotyczącej m.in. okresu delegowania, czynników motywujących do aplikowania na stanowiska funkcyjne, systemu szkolenia oraz kryteriów doboru obserwatorów oraz problemy legislacyjne, w tym niespójność szeregu istniejących przepisów lub brak niezbędnych regulacji prawnych w innych obszarach.

W podsumowaniu dyskusji, niemal wszyscy jej uczestnicy podkreślili potrzebę większej aktywności MSZ we wspieraniu polskiego zaangażowania w misji EUMM.

(BMWP KGP / mw)

Powrót na górę strony