Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Złote Blachy” po raz 15.

Data publikacji 05.02.2013

Koalicja Antypiracka już po raz 15 nagrodziła najbardziej zasłużone w walce z piractwem jednostki Policji. W tym roku Złote Blachy otrzymały: Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie oraz Komenda Miejska Policji w Krakowie. Na uroczystości obecny był zastępca komendanta głównego nadinsp. Andrzej Rokita. Wyróżnienia wręczały również Natalia i Paulina Przybysz z zespołu Sistars.

Policjanci, którzy  na co dzień walczą z przestępczością gospodarczą, zatrzymują tych, którzy zajmują piractwem komputerowym, filmowym i fonograficznym. Aby ujawnić ten proceder, nierzadko potrzeba wielu miesięcy mozolnej pracy, opartej w dużej mierze na przeszukiwaniu Internetu, bo dziś z piractwem mamy do czynienia przede wszystkim w sieci.

Po raz 15. Koalicja Antypiracka wręczyła nagrody „Złote Blachy” tym jednostkom, które w 2012 roku wykazały się najlepszymi wynikami w walce z piractwem.

Już czwarty raz nagrodę otrzymali funkcjonariusze z Komendy Stołecznej Policji, którzy dzięki swojemu konsekwentnemu i profesjonalnemu działaniu, ustalają i ujawniają użytkowników umieszczających bezprawnie fonogramy i wideogramy w serwisach hostingowych.

Drugi raz Złote Blachy trafiły w ręce funkcjonariuszy z Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublina, którzy od wielu już lat prowadzą systematyczne i skuteczne działania, aby ograniczyć skalę zjawiska, jakim jest kradzież własności intelektualnej. Zeszły rok to szereg postępowań przeciwko osobom, które nielegalnie rozpowszechniały przez sieć pliki filmowe oraz muzyczne, a także gry i programy komputerowe. Osoby zatrzymywane do tych spraw naruszały prawa do znaków towarowych Sony Playstation i nielegalnie dystrybuowały kodowane programy telewizyjne.  

Swoją pierwszą „Złotą Blachę” otrzymali policjanci z Komendy Miejskiej Policji w Krakowie. Funkcjonariusze z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą wykryli w 2012 roku przestępstwa przeciwko własności intelektualnej na bardzo dużą skalę. Na szczególne wyróżnienie zasługuje w tym przypadku zarówno ponadprzeciętny stopień zaangażowania w wykrywanie i zwalczanie przestępstw, jak również pełen profesjonalizm na każdym etapie podejmowanych działań.

Przestępstwa przeciwko własności intelektualnej dokonywane przez firmy i osoby prowadzące działalność gospodarczą nie należą do łatwych w wykryciu. Tym większe uzannie należy się funkcjonariuszom, którzy wzorowo wykonując czynności operacyjno – rozpoznawcze, osiągają godne podziwu rezultaty.

Powrót na górę strony