Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada roczna Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Data publikacji 08.02.2013

8 lutego odbyła się narada roczna Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. W spotkaniu z kierownictwem uczelni oraz jej pracownikami wziął udział Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński oraz Zastępca Komendanta Głównego Policji insp. dr hab. Arkadiusz Letkiewicz. Na spotkanie zaproszony został także honorowy przewodniczący Rady Konsultacyjnej Komendanta Głównego Policji prof. dr hab. Brunon Hołyst.

Naradę rozpoczął Komendant-Rektor WSPol, insp. dr Piotr Bogdalski, prezentując działalność uczelni w 2012 r. W wystąpieniu Komendant-Rektor omówił funkcjonowanie szkoły, przede wszystkim na płaszczyźnie dydaktycznej, ale także zaprezentował działania związane z rozwijaniem infrastruktury uczelni, wskazując przy tym nowe kierunki rozwoju WSPol na przyszłość.

W wystąpieniu Komendanta Głównego Policji znalazły się podziękowania skierowane do wszystkich pracowników i funkcjonariuszy Wyższej Szkoły Policji za wkład w proces edukacyjny oraz za wspaniały rozwój uczelni. Komendant podsumował także ubiegły rok pracy całej polskiej Policji. Omówił priorytety, plany i zamierzenia rozwoju formacji w latach 2013 – 2015.

Naradę zakończył prof. dr hab. Brunon Hołyst, dzieląc się swymi refleksjami na temat organizacji działań polskiej Policji oraz sposobów usprawniania jej działalności.

(WSPol. / mg)

Galeria zdjęć >>

Powrót na górę strony