Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Będą podwyżki dla policjantów

Data publikacji 21.09.2007

W Szkole Policji w Słupsku podpisano dziś rozporządzenie podwyższające grupy zaszeregowania dzielnicowym, detektywom, dyżurnym i asystentom. Znowelizowany dokument wejdzie w życie 1 listopada 2007 roku, a dodatkowe pieniądze będą wypłacanie na bieżąco. Ponadto ze środków przeznaczonych na ustawę modernizacyjną służb Policji aż 440 mln zł w przyszłym roku przeznaczono na pensje dla wszystkich policjantów. Zmiana ta została już zamieszczona w projekcie przyszłorocznego budżetu.

Szkołę Policji w Słupsku wizytowali dzisiaj: Jarosław Kaczyński- Prezes Rady Ministrów, Władysław Stasiak-Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Jarosław Brysiewicz - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji insp. Tadeusz Budzik - Komendant Główny Policji.

Podczas wizyty zapadły ważne dla policjantów decyzję. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Władysław Stasiak podpisał akt zmieniający dotychczasowe rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad otrzymywania i wysokości uposażenia zasadniczego policjantów, dodatków do uposażenia oraz ustalania wysługi lat.

Nowelizacja wprowadza zmianę grup zaszeregowania dla następujących stanowisk: kierownika rewiru dzielnicowych, detektywa, asystenta, dyżurnego komisariatu i dzielnicowego. Poprzez podwyższenie o jedną grupę zaszeregowania dla tych policjantów- dotychczasowe uposażenie zasadnicze wzrośnie odpowiednio o 0,1 kwoty bazowej dla kierowników rewiru i o 0,05 dla pozostałych stanowisk. Wzrost mnożnika kwoty bazowej służący do ustalenia kwoty uposażenia zasadniczego spowoduje również wzrost kwoty dodatku za wysługę lat w zależności od okresu trwania służby, przykładowo: dla kierownika rewiru dzielnicowych z 10-letnim stażem służby będzie to miesięczny wzrost wynagrodzenia zasadniczego o ok. 165,00 zł brutto; dla pozostałych stanowisk, wymienionych w rozporządzeniu, wzrost o ok. 77,00 zł brutto miesięcznie.

Ponadto ze środków przeznaczonych na ustawę modernizacyjną służb Policji aż 440 mln zł w przyszłym roku przeznaczono na pensje dla wszystkich policjantów. Zmiana ta została już zamieszczona w projekcie przyszłorocznego budżetu. Realizacja tej zapowiedzi oznaczałaby podwyżkę dla każdego funkcjonariusza Policji o średnio ponad 500 zł brutto miesięcznie.

Powrót na górę strony
Polska Policja