Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie MSW dot. artykułu "Policja bez pieniędzy, bo budżet ma dziurę"

Data publikacji 21.02.2013

W artykule Roberta Zielińskiego pt. „Policja bez pieniędzy, bo budżet ma dziurę”, opublikowanym dziś (21 lutego 2013 r.) w Dzienniku Gazecie Prawnej, zamieszczono niezweryfikowane i niesprawdzone informacje.

Dla wszystkich zaniepokojonych dzisiejszą publikacją Redaktora Roberta Zielińskiego o braku środków na wypłaty odpraw dla policjantów odchodzących na emerytury podaję zweryfikowaną informację.

Oświadczam, że nie było i nie ma zagrożenia, że funkcjonariusz nie otrzymywał lub nie otrzyma dziś wszystkich należności związanych z odejściem ze służby. Podkreślam z pełną stanowczością, że minister spraw wewnętrznych po otrzymaniu wniosku od komendanta głównego policji wyraża zgodę na realizację wniosku i środki finansowe są przekazywane m.in. na te cele. Jeszcze raz oświadczam, że wszystkie należności są regulowane na bieżąco.

Redaktor Robert Zieliński po raz kolejny podaje nieprawdziwe informacje. Pisze m.in., że: „Policja pytana o tę kwestię odesłała nas właśnie do MSW. W resorcie jednak czekano na ogłoszenie przez premiera Donalda Tuska nazwiska nowego szefa i na nasze pytanie nie udzielono odpowiedzi”.

Oświadczam, iż pytania ani do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, ani do Rzecznika Prasowego MSW do dziś nie wpłynęły. Śmiem twierdzić, że pytania te nigdy nie zostały wysłane, gdyż Redaktor Robert Zieliński, poproszony o przesłanie kopii e-maila rzekomo przesłanego do MSW, cały czas milczy.

Nie została zachowana rzetelność dziennikarska. Zresztą nie po raz pierwszy. A przecież wystarczy tak niewiele, aby zweryfikować informację. Telefon Rzecznika Prasowego MSW jest doskonale znany przedstawicielom mediów. Redaktor Robert Zieliński jednak nie zadał sobie trudu wykonania jednego, krótkiego telefonu. Mimo to w tekście ukazała się informacja, że MSW nie odpowiedziało na pytanie. Trudno odpowiedzieć na pytanie, którego się nie otrzymało.

Lepiej zacytować anonimowego i możliwe, że sfrustrowanego informatora niż zweryfikować informację w biurze prasowym MSW bądź u Rzecznika Prasowego MSW.

Małgorzata Woźniak
Rzecznik Prasowy MSW

(źródło: MSW)

Powrót na górę strony