Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podziękowanie dla policjantów za pomoc w przeprowadzeniu zbórki darów dla ubogich rodzin

Data publikacji 27.02.2013

Na ręce Komendanta Głównego Policji nadinsp. Marka Działoszyńskiego wpłynęły podziękowania za współpracę podczas zbiórki darów dla polskich rodzin na Ukrainie, którą zorganizowała młodzież licealna z Warszawy. Takie akcje przekonują, że pomoc rodakom jest konieczna i ma głęboki sens.

Warszawa, 25.01.2013 r.

Dyrektor
X Liceum Ogólnokształcącego
im. Królowej Jadwigi
w Warszawie
Ewa Burzyk

 

Komendant Główny Policji
w Warszawie
Nadinspektor Marek Działoszyński

 

X Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi w Warszawie zorganizowało zbiórkę darów dla polskich biednych rodzin w Winnicy i w okręgu Winnickim na Ukrainie. Zbiórka darów rozpoczęła się 10.12.2012 r. i trwała do 13.12.2012 r.

Następnie młodzież wraz z wychowawcami klasy lf i 2c wyjechała do Winnicy i obwodu Winnickiego na Ukrainie (ok. 2000 km), by rozdać dary ubogim polskim rodzinom. Wyjazd na Ukrainę odbył się w dniach 14.12.2012 r. do 16.12.2012 r. Zawieźliśmy 137 paczek z darami (każda po 5 kg produktów żywnościowych) i dwa kartony przyborów piśmienniczych.

Bardzo serdecznie dziękujemy Panu nadinspektorowi Markowi Działoszyńskiemu za udostępnienie budynku Komendy Głównej Policji jako miejsca zbiórki darów w dniach 11,12,13 grudnia 2012 r. Za pomoc w przeprowadzeniu całej akcji dziękujemy Pełnomocnikowi Komendanta Głównego Policji do spraw Promocji Bezpieczeństwa Publicznego, Panu inspektorowi Grzegorzowi Jach oraz Ekspertowi Wydziału Konwojowego Biura Prewencji Komendanta Głównego Policji, Panu podinspektorowi Radosławowi Kowalskiemu.

To była druga edycja akcji Paczka realizowana w naszym Liceum, po raz pierwszy przy współpracy Komendy Głównej Policji.

Po raz drugi przekonaliśmy się, że zbiórka darów, wręczanie paczek, wspólne kolędowanie z polskimi rodzinami, wysłuchanie ludzi samotnych, złaknionych Ojczyzny ma głęboki sens w wymiarze duchowym i kulturowym zarówno dla Polaków na Ukrainie, jak i młodzieży z naszego Liceum.

Serdecznie dziękujemy Państwu za pomoc

Podpis

Powrót na górę strony