Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Narada prewencyjna w CSP w Legionowie

Data publikacji 27.02.2013

Narada służbowa naczelników służby prewencyjnej odbywa się w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie. Spotkanie prowadzi p.o. Dyrektora Biura Prewencji KGP mł. insp. Ryszard Garbarz. Rozmawiano m.in. o priorytetach Komendanta Głównego Policji na lata 2013-2015, upowszechnianiu w Policji debat społecznych jako formy komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz nowych rozwiązaniach prawno-organizacyjnych, w tym w zakresie dokumentowania przebiegu służby w systemach informatycznych.

W dniach 27-28 lutego 2013 r. odbywa się narada służbowa naczelników służby prewencyjnej. W obradach udział biorą wszyscy naczelnicy KWP/KSP oraz Zastępca Komendant CSP w Legionowie insp. Jarosław Gałuszka. Tematyka spotkania dotyczy między innymi priorytetów Komendanta Głównego Policji na lata 2013-2015 oraz upowszechnianiu w Policji debat społecznych jako formy komunikowania się ze społeczeństwem w sprawach bezpieczeństwa i porządku publicznego, którą to przedstawiła naczelnik Wydziału Analiz Gabinetu Komendanta Głównego Policji podinsp. Jadwiga Kubik.

Ważnym elementem narady jest przedstawienie funkcjonowania nowych systemów wspomagania informatycznego służby prewencyjnej na bazie dotychczasowych doświadczeń oraz sposobu optymalnego sposobu dokumentowania wybranych czynności z zakresu organizacji i przebiegu służby prewencyjnej we wdrażanych systemach informatycznych oraz wdrożeniem centralnego doboru psów do służby w Policji.

Odrębnym, istotnym punktem narady, jest omówienie toku prac  w zakresie uprzednio zgłoszonej problematyki oraz wymiana doświadczeń i dyskusja nad obecnie zidentyfikowanymi trudnościami w zakresie realizacji zadań przez poszczególne garnizony Policji, w tym współpracy oraz nadzoru nad strażami gminnymi/miejskimi oraz projektowanymi zmianami przepisów w zakresie czynów przepołowionych.

W ramach wdrażania tzw. dobrych praktyk przedstawiono przykład współdziałania Policji i organizacji pozarządowych na rzecz bezpieczeństwa na przykładzie współpracy Fundacji „Contra Crimen” i KWP w Gorzowie Wlkp. oraz praktyczne aspekty realizacji w jednostkach organizacyjnych Policji programu Moc TAK Przemoc NIE.

(źródło: Biuro Prewencji KGP)

Powrót na górę strony