Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Komendanta Głównego Policji z przedstawicielami FBI

Data publikacji 02.03.2013

Komendant Główny Policji spotkał się z przedstawicielami FBI i polskimi absolwentami Akademii FBI w Quantico (USA). Kurs na tej prestiżowej uczelni ukończyło do dzisiaj kilkunastu polskich policjantów.

W dniu 1 marca szef polskich policjantów, nadinspektor Marek Działoszyński, spotkał się z przedstawicielami Federalnego Biura Śledczego w Warszawie p. Anthony Russo i Robert Wucker oraz polskimi absolwentami Akademii FBI w Quantico (USA).

Akademia Federalnego Biura Śledczego (FBI) w Quantico jest prestiżową uczelnią przygotowującą funkcjonariuszy do pełnienia funkcji kierowniczych w strukturach służb porządku publicznego na całym świecie. W Polsce kurs taki ukończyło jedynie 15 oficerów Policji.

W ramach kontynuacji procesu szkoleniowego absolwenci akademii corocznie organizują sesje szkoleniowe, na których uaktualniana jest wiedza i doświadczenie związane z pracą służb bezpieczeństwa i zwalczaniem przestępczości.

W roku 2014 Polska będzie organizatorem sesji szkoleniowej absolwentów Akademii FBI Quantico. Takie przedsięwzięcie obejmie  absolwentów z całego regionu Europy i wymaga bardzo dobrego i szczegółowego przygotowania.

Podczas pierwszego w historii oficjalnego spotkania absolwentów omówiono sprawy organizacji przedmiotowego przedsięwzięcia oraz możliwości zacieśniania współpracy polskiej Policji i instytucji odpowiadających za bezpieczeństwo z Federalnym Biurem Śledczym.

W ramach kontynuacji szkolenia polskich przedstawicieli na tej prestiżowej uczelni w Stanach Zjednoczonych prowadzony jest proces selekcji kolejnych kandydatów.

 

Źródło: BMWP KGP/pb

Powrót na górę strony