Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

W Iwano-Frankowsku rozmawiali o współpracy Policji z Milicją

Data publikacji 11.03.2013

Konferencja przygraniczna, jaka w sobotę odbyła się w Iwano-Frankowsku na Ukrainie była okazją do spotkania się przedstawicieli podkarpackiej Policji z władzami Milicji Obwodu w Iwano-Frankowsku. Rozmawiano o kwestiach bezpieczeństwa i współdziałaniu w zakresie zwalczania przestępczości transgranicznej. Podpisany przez szefów obu jednostek list intencyjny to pierwszy krok do zacieśnienia przyszłej współpracy podkarpackiej Policji z Milicją Obwodu w Iwano-Frankowsku.

Delegacja Policji garnizonu podkarpackiego, na zaproszenie władz Milicji Obwodu Iwano-Frankowskiego, wzięła udział w konferencji przygranicznej dotyczącej współpracy podkarpackiej Policji oraz tamtejszej Milicji. Policję z Podkarpacia reprezentował insp. Zdzisław Stopczyk - Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji, insp. Witold Szczekala - Komendant Miejski Policji w Rzeszowie, mł. insp. Wiesław Dybaś - Naczelnik Wydziału Komunikacji Społecznej KWP, podinsp. Piotr Łowicki - dowódca SPAP w Rzeszowie i mł. insp. Andrzej Humięcki - radca d/s współpracy podkarpackiej Policji z Milicją Ukrainy.   Stronę ukraińską reprezentował generał major Oleg Sało - Naczelnik Głównego Zarządu MSW Ukrainy w Obwodzie Iwano-Frankowskim

Podczas konferencji, insp. Zdzisław Stopczyk omówił stan bezpieczeństwa na obszarze województwa podkarpackiego. Przedstawił najpoważniejsze zagrożenia i strukturę przestępczości. Mówił o najważniejszych zadaniach stawianych przed podkarpacką Policją. Szef Milicji z Iwano-Frankowska zaprezentował dorobek swojej służby, jej strukturę i sposób działania. W Izbie Pamięci generał Oleg Sało przywołał najnowsze doświadczenia i wspomnienia o początkach funkcjonowania miejscowej Milicji.

Problem przestępczości transgranicznej w rejonach przygranicznych może być skutecznie rozwiązany jedynie przy ścisłej i bezpośredniej współpracy obu stron, dlatego najważniejszym punktem tego spotkania było podpisanie listu intencyjnego. W ten sposób insp. Zdzisław Stopczyk i gen. Oleg Sało wyrazili chęć podjęcia bliskiej współpracy. Przyszłe współdziałanie ma dotyczyć przede wszystkim wymiany informacji o osobach ukrywających się przed organami ścigania i dokonujących przestępstw na terytorium drugiej strony, ale też partnerstwa w zakresie zwalczania przestępczości samochodowej i ekonomicznej.

(źródło: KWP w Rzeszowie)

Powrót na górę strony