Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie komitetu sterującego w ramach projektu współpracy bliźniaczej dla Bośni i Hercegowiny

Data publikacji 15.03.2013

W dniu 12 marca w Sarajewie odbyło się spotkanie przedstawicieli instytucji zaangażowanych w realizację unijnego projektu współpracy bliźniaczej (Twinning), którego beneficjentem jest Dyrekcja ds. Koordynacji Służb Policji Bośni i Hercegowiny. Komenda Główna Policji pełni rolę partnera, a udział polskich ekspertów nadzoruje Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji.

W spotkaniu  w siedzibie instytucji beneficjenta wzięli udział koordynatorzy ze wszystkich krajów zaangażowanych w projekt, tj. Holandii, Polski, Słowenii i Rumunii. Podczas rozmów z bośniackimi partnerami podsumowano pierwszy rok implementacji inicjatywy oraz podjęto ustalenia na temat dalszych działań szkoleniowych. Uczestnikiem spotkania ze strony polskiej był pracownik Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, pan Marcin Daniszewski, pełniący funkcję krajowego koordynatora.

Celem dwuletniego projektu „Wsparcie w ramach Twinningu dla Dyrekcji ds. Koordynacji Służb Policji BiH”, jest wsparcie reformy bośniackich służb egzekwowania prawa w tworzeniu właściwych ram prawnych i instytucjonalnych. Szczegółowa tematyka poszczególnych działań to m.in. bezpieczeństwo międzynarodowej wymiany informacji policyjnych, współpraca z agencjami UE oraz specyfikacja niezbędnej infrastruktury technicznej.

Projekt Twinningu zakłada przeprowadzenie analiz eksperckich oraz szeregu działań szkoleniowych, w tym seminariów i warsztatów w kraju beneficjenta, jak również wizyt studyjnych w krajach UE. W ciągu ostatnich dwunastu miesięcy aż dziesięciu polskich delegatów miało okazję podzielić się wiedzą i najlepszymi praktykami w ramach misji wyjazdowych do Sarajewa. Ponadto w czerwcu 2012 r. delegacja wysokiego szczebla z instytucji beneficjenta gościła w Polsce. Eksperci KGP zaprezentowali wówczas zagranicznym gościom Policyjne Centrum Dowodzenia w Legionowie oraz omówili rozwiązania organizacyjne i techniczne pod kątem zabezpieczenia imprez masowych na przykładzie EURO 2012. 

W najbliższych miesiącach przedstawiciele Policji będą kontynuować swoje zaangażowanie na rzecz bośniackich partnerów. Oprócz instrumentu Twinningu, nasi eksperci korzystają z możliwości współpracy z wykorzystaniem unijnej pomocy technicznej TAIEX. Strona bośniacka podkreślając profesjonalizm i zaangażowanie polskich partnerów, jest zainteresowana kolejnymi wspólnymi przedsięwzięciami z Policją.

Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP

Powrót na górę strony