Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oświadczenie

Data publikacji 26.09.2007

Sprawa bezpieczeństwa w Polsce to z pewnością temat niezmiernie ważny. Niestety wczoraj pojawiły się nieprawdziwe informacje na temat efektów pracy policji, które od razu warto wyjaśnić. Nie jest prawdą, że w ostatnim czasie wzrósł poziom zagrożenia obywateli w Polsce. Warto tu chociażby przytoczyć ostatnie wyniki badania opinii społecznej, realizowane przez CBOS nt. poczucia bezpieczeństwa oraz wyniki statystyczne przestępczości w naszym kraju.

Wg CBOS:
• Po raz pierwszy od końca lat osiemdziesiątych większość badanych (53%)uważa, że Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie. Przeciwną opinię wyraża nieco ponad dwie piąte Polaków(43%).
• Ponad cztery piąte badanych (81%) określa swoje miejsce zamieszkania jako bezpieczne i spokojne. Poziom tego wskaźnika jest najwyższy z dotychczas notowanych.
• Równocześnie znacznie spadło poczucie osobistego zagrożenia przestępczością - lęk przed tym, że sam badany lub ktoś z członków najbliższej rodziny stanie się ofiara przestępstwa.

Dane dotyczące przestępczości wskazują na pozytywne tendencje w zakresie walki z patologiami. Mniej odnotowuje się przestępstw, szczególnie kryminalnych, czyli tych najbardziej uciążliwych społecznie. Jednocześnie wzrasta skuteczność Policji w ściganiu ich sprawców. Podsumowując chociażby osiem miesięcy tego roku można wyraźnie zauważyć, że liczba wszystkich przestępstw spadła o ponad 49 tysięcy (spadek o 6 %) zaś przestępstw kryminalnych o prawie 46 tysięcy (spadek o 8 %) – w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego. Zatem średnio, każdego dnia 200 osób i rodzin mniej padło ofiarą przestępstw.
Sprawy bezpieczeństwa państwa to także sprawy związane z liczbą policjantów i liczbą wakatów w Policji. Wczoraj publicznie podano, że w tym roku z Policji odeszło 14 tysięcy funkcjonariuszy, co również nie jest prawdą. Dokładnie do 01.09. szeregi tej formacji opuściło 5058 policjantów. Liczba wakatów w polskiej Policji utrzymuje się na podobnym poziomie jak miało to miejsce w latach ubiegłych. Wynosi ona obecnie 6150 wakatów, czyli ok. 6% całego stanu osobowego. Liczba ta z pewnością będzie niższa pod koniec roku, gdyż planowane jest przyjęcie do grudnia ok. 1700 kandydatów.
Powrót na górę strony