Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji mołdawskiej w ramach projektu CReDO

W dniach 19-21 marca 2013 roku polska Policja będzie gospodarzem wizyty delegacji MSW Republiki Mołdawii. Przedstawiciele Ministerstwa zajmujący się bezpieczeństwem publicznym i zabezpieczaniem imprez masowych odwiedzą polskie jednostki policyjne w ramach projektu pt. "Consolidating the freedom of assembly in the Republic of Moldova" (“Umacnianie swobody zgromadzeń w Republice Mołdawii”) realizowanego przez Centrum ds. Zasobów Ludzkich i Praw Człowieka - CReDO (Centre for Human Resources and Human Rights).

Delegaci z Mołdawii w ramach projektu zapoznają się z doświadczeniami dwóch krajów Unii Europejskiej: Rumunii i Polski. Wybór naszego kraju na dawcę wiedzy i doświadczeń świadczy o doskonale rozwijającej się współpracy polsko-mołdawskiej, jak również bardzo pozytywnej opinii, jaką cieszą się polscy eksperci w Mołdawii.

W ramach wizyty w Polsce delegacja mołdawska odwiedzi Komendę Główną Policji, gdzie na początek zapozna się ze strukturą polskiej Policji i krótkim podsumowaniem współpracy polsko-mołdawskiej. Następnie przedstawiciele Głównego Sztabu Policji KGP przedstawią polską legislację z zakresu zabezpieczenia imprez masowych oraz doświadczenia z okresu zabezpieczenia EURO 2012 z perspektywy współpracy z podmiotami prywatnymi. W drugiej części spotkania przedstawiciele Biura Prewencji KGP zaprezentują programy prewencyjne opracowane i przeprowadzone pod kątem zabezpieczenia imprez masowych (na przykładzie EURO 2012).

W drugim dniu przewidziana jest wizyta w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie, gdzie delegacja mołdawska zapozna się z funkcjonowaniem szkoły, jej nowoczesnymi salami i sprzętem, którym dysponuje (planowana jest wizyta na nowoczesnej strzelnicy), metodyką szkolenia funkcjonariuszy pod kątem zabezpieczania imprez masowych oraz Centrum Dowodzenia Operacją. Ostatni dzień delegacja mołdawska spędzi w Komendzie Stołecznej Policji, gdzie zapozna się ze Stołecznym Stanowiskiem Kierowania oraz doświadczeniami z zabezpieczenia EURO 2012 ze szczebla Komendy Stołecznej Policji.

Bieżąca wizyta jest jeszcze jednym wspólnym przedsięwzięciem Policji polskiej i mołdawskiej, świadczącym o pogłębianiu współpracy tych dwóch instytucji. Przyczyni się z pewnością do umocnienia wizerunku polskiej Policji jako profesjonalnego partnera dla krajów Partnerstwa Wschodniego.

Źródło: BMWP KGP

fot. Marek Krupa / KGP

Powrót na górę strony