Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Otwarto nowy komisariat

Data publikacji 27.09.2007

Dziś został przekazany do użytku nowy budynek komisariatu Policji na osiedlu Nowe Miasto w Rzeszowie. W obiekcie tym będzie się mieścić policyjna izba dziecka. Jest to jeden z pierwszych komisariatów w kraju, który powstał m.in. dzięki wsparciu ze środków programu modernizacji Policji.

Uroczystego aktu przecięcia wstęgi dokonali Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji wraz z komendantami głównym i podkarpackim oraz z samorządowcami. Po uroczystości zaproszeni goście i mieszkańcy miasta zwiedzili pomieszczenia nowego komisariatu. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendant Główny Policji i Podkarpacki Komendant Wojewódzki Policji spotkali się z dziennikarzami. Później wzięli  udział w spotkaniu z funkcjonariuszami pełniącymi służbę w nowym rzeszowskim komisariacie. 

Policjanci z komisariatu na Nowym Mieście zajmują się służbą na rzecz bezpieczeństwa 65 tysięcy mieszkańców Rzeszowa oraz około 5 tysięcy młodych ludzi, którzy studiują na tutejszych uczelniach. Stan etatowy jednostki wynosi 79 funkcjonariuszy. Do tej pory policjanci pracowali w budynku przy ul. Świadka, który nie spełniał oczekiwań stawianych przed Policją. Nie było warunków do godnego podejmowania interesantów, policjanci pełnili służbę w ciasnych pomieszczeniach, co wiązało się z dużymi dolegliwościami i ograniczeniami. W obiekcie znalazła miejsce policyjna izba dziecka. Do tej pory funkcjonowała ona w pomieszczeniach komendy miejskiej przy ul. Jagiellońskiej. 

Nowy komisariat znajduje się przy ulicy Rejtana 34. Budynek został zlokalizowamy na 26-arowej działce. Ma trzy kondygnacje. Powierzchnia użytkowa wynosi blisko 2 tys. metrów kw. Koszt budowy wyniósł ponad 6,5 mln zł,w tym przeszło 5 mln roboty budowlane i dokumentacja. Pozostała kwota to głównie koszt instalacji i zakupu środków łączności, sprzętu kwaterunkowego oraz wyposażenia przeciwpożarowego. Środki na budowę pochodziły w zdecydowanej większości z budżetu Policji. Od początku bieżącego roku, w związku z wdrożeniem programu modernizacji Policji i innych służb, w wykonanie tej inwestycji zaangażowane zostały środki z tego programu. Była to kwota 800 tys. zł. 

Inwestycję wsparły również Urząd Miasta w Rzeszowie, który przekazał na ten cel 7 tys. zł oraz Państwowy Zakład Ubezpieczeń - 4,7 tys. zł. 

Projektowanie komisariatu rozpoczęło się na początku września 2004 r. Do prac budowlanych przystąpiono 26 sierpnia 2005 r. Przed miesiącem zostały one zakończone. W ostatnich dniach trwało zagospodarowywanie obiektu.

Powrót na górę strony