Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Dolnośląsko-saksońskie spotkanie w ramach realizacji projektu „KRIMITECH”

Data publikacji 27.03.2013

W drugiej połowie marca 2013 r. w Görlitz odbyło się spotkanie robocze w ramach polsko-niemieckiego projektu „KrymiTech – stop transgranicznej przestępczości samochodowej”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a realizowanego przez dolnośląskich i saksońskich policjantów. Celem współpracy jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych, poprzez działania Policji obu sąsiadujących ze sobą państw w zakresie działań prewencyjnych i operacyjno-dochodzeniowych.

W dniach 18 – 19 marca 2013 r. w Görlitz odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli policji polskiej i niemieckiej, w ramach realizacji dolnośląsko-saksońskiego projektu „KrymiTech – stop transgranicznej przestępczości samochodowej”, współfinansowanego ze środków unijnych. W spotkaniu, którego celem było zaplanowanie kolejnych działań prewencyjnych w ramach opracowanego harmonogramu realizacji projektu, udział wzięli funkcjonariusze z Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu i Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu oraz funkcjonariusze Policji Federalnej i Dyrekcji Policji w Görlitz.
 
Podczas dwudniowego spotkania policjanci podsumowali dotychczasowe działania prewencyjne, przeprowadzone jeszcze w 2012 roku, udział w targach motoryzacyjnych SACHSENKRAD 2013 w Dreźnie policji z Polski i Niemiec oraz zaplanowali i omówili kolejne przedsięwzięcia na rok bieżący. Szczególną uwagę zwrócono na udział w targach KONVENTA w Löbau oraz organizację wspólnych punktów konsultacyjno - informacyjnych na terenie Niemiec i Polski, podczas których na bieżąco będą przekazywane zainteresowanym informacje o sposobach zabezpieczenia pojazdów, jak i znajdującego się w nich mienia.
 
Zaprezentowano również materiały informacyjne opracowane w ramach projektu (m.in. broszury, plakaty), które będą wykorzystywane w realizowanych przedsięwzięciach, w tym w organizowanych na obszarach przygranicznych spotkaniach z mieszkańcami. Spotkanie było także okazją do zaprezentowania i omówienia przez niemieckich funkcjonariuszy zagadnień związanych z działaniami przewodników psów służbowych w służbie prewencyjnej.
 
Przypomnijmy, że projekt „KrymiTech – stop transgranicznej przestępczości samochodowej”, po okresie przygotowań i zatwierdzeniu umowy o dofinansowanie przez międzynarodowy komitet oceniający, ruszył 26 listopada 2012 r. Celem przedsięwzięcia, którego partnerami są Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu i Krajowy Urząd Kryminalny Saksonii oraz Komenda Powiatowa Policji w Zgorzelcu i Dyrekcja Policji Górne Łużyce – Dolny Śląsk, jest wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa mieszkańców terenów przygranicznych, poprzez działania Policji obu sąsiadujących ze sobą państw w zakresie działań prewencyjnych i operacyjno - dochodzeniowych  oraz zwiększenie efektywności wspólnych działań, a dzięki temu wzrost skuteczności zwalczania przestępczości samochodowej. 
 
(KWP we Wrocławiu / mj)

Film Dolnośląsko-saksońskie spotkanie w ramach realizacji projektu „KRIMITECH”

Opis filmu: WSPÓŁPRACA międzynarodowa, policja niemiecka, przestępczość samochodowa,

Film w formacie nieobsługiwanym przez odtwarzacz. Pobierz plik Dolnośląsko-saksońskie spotkanie w ramach realizacji projektu „KRIMITECH” (format flv - rozmiar 30.99 MB)

Powrót na górę strony