Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Twinning polsko – brytyjski zakończony

Data publikacji 28.09.2007

26 września 2007 r. w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji odbyło się uroczyste zakończenie polsko - brytyjskiego projektu twinningowego dotyczącego "Międzyinstytucjonalnej współpracy na rzecz zwalczania przestępczości zorganizowanej".

Podczas realizacji projektu, który zapoczątkowano w maju 2006r., zorganizowano 71 przedsięwzięć (kursy, warsztaty, seminaria, wizyty studyjne), w których wzięło udział łącznie 1416 przedstawicieli instytucji zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej, takich jak: Policja, Straż Graniczna, Służba Celna, Biuro Ochrony Rządu i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Najliczniejszą grupę stanowili funkcjonariusze i pracownicy Policji z różnych pionów. 

W trakcie szkoleń, przedstawiciele Policji mieli możliwość wymiany wiedzy oraz doświadczeń z zakresu walki z przestępczością gospodarczą i komputerową, analizy kryminalnej, zwalczania terroryzmu międzynarodowego i przestępczości transgranicznej, a także systemu rekrutacji osób zajmujących się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej oraz pełniących funkcję oficerów łącznikowych.

Szkolenia prowadzone w ramach przedmiotowego projektu realizowane przez ekspertów z Wielkiej Brytanii przy współpracy z innymi krajami unijnymi zostały uznane za wysoce pomocne w budowaniu instytucjonalnych, organizacyjnych i szkoleniowych aspektów w ramach walki z przestępczością zorganizowaną w Polsce.

Następnym etapem współpracy Policji polskiej i brytyjskiej będzie realizacja kolejnego projektu twinningowego dotyczącego zwalczania przestępczości, który rozpocznie się w IV kwartale 2007r.

  • Twinning polsko – brytyjski zakończony #1
  • Twinning polsko – brytyjski zakończony #2
  • Twinning polsko – brytyjski zakończony #3
  • Twinning polsko – brytyjski zakończony #4
  • Twinning polsko – brytyjski zakończony #5
  • Twinning polsko – brytyjski zakończony #6
Powrót na górę strony