Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Obchody 73. rocznicy Zbrodni Katyńskiej

W Komendzie Głównej Policji, przed Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, odbyły się uroczystości upamiętniające 73. rocznicę zbrodni na polskich funkcjonariuszach. Hołd pomordowanym policjantom oddali przedstawiciele władz państwowych, kierownictwo KGP oraz członkowie stowarzyszeń i rodzin policyjnych.

W uroczystościach udział wzięli: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych, Marcin Jabłoński, Komendant Główny Policji, nadinspektor Marek Działoszyński wraz ze swoimi zastępcami, nadinspektorem Krzysztofem Gajewskim oraz inspektorem Arkadiuszem Letkiewiczem, a także przedstawiciele innych służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych – Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu.

Po złożeniu meldunku Podsekretarzowi Stanu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przez dowódcę uroczystości, odegrany został Hymn Narodowy, a przed Obeliskiem zapalono Znicz Pamięci. 

Wszystkich zgromadzonych na uroczystości powitał Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński. Głos zabrał także Marcin Jabłoński, Podsekretarz Stanu w MSW, który wyraził ogromną nadzieję, że przez kolejne lata będziemy pamiętać o tym, co zdarzyło się w Katyniu i w innych miejscach, w których zginęło tak wielu Polaków.

W intencji poległych i pomordowanych policjantów modlitwę odmówił biskup polowy Wojska Polskiego, krajowy duszpasterz Policji, ks. Józef Guzdek, a także Prawosławny Naczelny Kapelan Policji, ks. Andrzej Bołbot.

Wieniec pod Obeliskiem „Poległym Policjantom – Rzeczpospolita Polska”, w imieniu Ministra Spraw Wewnętrznych, złożył Podsekretarz Stanu, Marcin Jabłoński. Towarzyszył mu Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński, szef Biura Ochrony Rządu, pułkownik Krzysztof Klimek, Komendant Główny Straży Granicznej, Generał Brygady Dominik Tracz oraz Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, Generalny Brygadier Wiesław Leśniakiewicz.

Wieńce złożyli również przedstawiciele m.in. Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.", Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska”, Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, Kontrwywiadu Wojskowego, Żandarmerii Wojskowej, Wojewody Mazowieckiego, Zarządu Głównego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów, a także Związku Zawodowego Pracowników Cywilnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Na koniec wszyscy zebrani na uroczystości uczcili minutą ciszy pamięć poległych i zamordowanych policjantów. Obchody uświetniła Kompania Reprezentacyjna Policji oraz Reprezentacyjna Orkiestra Policji.

KGP

Powrót na górę strony