Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ruszył nowoczesny system drugiej generacji SIS II

Data publikacji 10.04.2013

System Informacyjny Schengen (SIS) to narzędzie informatyczne dające gwarancję bezpieczeństwa w strefie bez granic wewnętrznych. SIS jest największą w Europie bazą danych zawierającą informacje o poszukiwanych osobach i przedmiotach. 9 kwietnia 2013 roku ruszył nowoczesny system drugiej generacji (SIS II), który umożliwia przetwarzanie większej ilości danych oraz korzystanie z nowych funkcjonalności.

Głównym atutem SIS II jest możliwość umieszczania informacji o osobach, których tożsamość została przywłaszczona, dołączenie do wpisów danych biometrycznych (fotografie, odbitki linii papilarnych) osób poszukiwanych oraz elektronicznej wersji Europejskiego Nakazu Aresztowania, co sprzyja szybszej i bardziej skutecznej identyfikacji osób. System przewiduje również wprowadzanie nowych kategorii danych przedmiotów i dokumentów oraz tworzenie powiązań między wpisami np. pomiędzy poszukiwanym przedmiotem, a przestępcą.

Konsekwencją rozszerzenia Unii Europejskiej na przestrzeni ostatnich lat było włączenie do strefy nowych państw. Infrastruktura techniczna systemu SIS uniemożliwiała przełączenie ich do istniejącego systemu, dlatego też, przewidując tę sytuację na długo przed podjęciem tej decyzji, zdecydowano o zastąpieniu systemu SIS nowym Systemem Informacyjnym Schengen drugiej generacji (SIS II). Dodatkowym  powodem uruchomienia systemu SIS II były też ograniczenia, co do możliwości przetwarzania tak dużej ilości danych przez SIS.

Z chwilą wprowadzenia SIS II obecnie obowiązujące przepisy Konwencji Wykonawczej do Układu z Schengen zostały zastąpione przepisami Decyzji Rady 2007/533/WSiSW z dnia 12 czerwca 2007 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji i Rozporządzenia (WE) 1987/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. w sprawie utworzenia, funkcjonowania i użytkowania Systemu Informacyjnego Schengen drugiej generacji).

Źródło: BMWP KGP

Film Ruszył nowoczesny system drugiej generacji SIS II

Opis filmu: sis ii, współpraca międzynarodowa, bazy danych, unia europejska, schengen

Pobierz plik Ruszył nowoczesny system drugiej generacji SIS II (format mp4 - rozmiar 13.07 MB)

Powrót na górę strony