Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wyróżnieni przez Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji

Data publikacji 09.04.2013

Na dzisiejszej naradzie kadry kierowniczej Opolski Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Leszek Marzec, zgodnie z przyjętą tradycją, nagrodził policjantów i pracowników, którzy wykazali się zaangażowaniem w służbie.

Opolski Komendant Wojewódzki Policji za wzorową służbę nagrodami motywacyjnymi i listami gratulacyjnym wyróżnił 8 funkcjonariuszy i dwie pracownice cywilne garnizonu opolskiego. Zaangażowanie i ponadprzeciętną pracowitość została doceniona przez przełożonych policjantów i pracowników cywilnych, którzy zawnioskowali o wyróżnienie ich nagrodą motywacyjną Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji.

Wybitnymi osiągnięciami w służbie wykazało się dwóch policjantów z Wydziału Kryminalnego KPP w Krapkowicach, którzy dzięki swej pracy i własnemu zaangażowaniu ustalili i zatrzymali sprawców rozboju z użyciem broni palnej, odzyskali mienie oraz użytą w czasie rozboju broń. Przełożeni docenili również pracę trzech funkcjonariuszy z Wydziału Kryminalnego KMP w Opolu, którzy wykonując wzorowo obowiązki służbowe i poświęcając swój wolny czas poza służbą zatrzymali sprawców rozboju z użyciem noża i przyczynili się do ich tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

Gratulacje odebrali również trzej policjanci z Wydziału Kryminalnego KPP w Strzelcach Opolskich za fachowość, zaangażowanie oraz poświęcenie czasu poza służbą. Funkcjonariusze ustalili sprawcę rozboju na mieszkance Strzelec Opolskich, odzyskali skradzione mienie oraz doprowadzili do zebrania materiału dowodowego w następstwie, którego sprawcę aresztowano na okres trzech miesięcy.

Podziękowanie i gratulacje z rąk nadinsp. Leszka Marca odebrały pani Aleksandra Obacz i pani Jolanta Batagowska z Wydziału Komunikacji Społecznej KWP w Opolu, które wykazały się ponadprzeciętną pracowitością, kreatywnością i współpracą z innymi, co przełożyło się na wdrożenie innowacyjnych projektów oraz przedsięwzięć o charakterze ceremonialnym i reprezentacyjnym w skali województwa.

(KWP w Opolu / mj)

Powrót na górę strony