Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pożegnanie nadinsp. Igora Parfieniuka

Data publikacji 11.04.2013

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie odbyło się uroczyste pożegnanie dotychczasowego Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinsp. Igora Parfieniuka. Po ponad rocznej służbie szef lubelskiego garnizonu Policji został Dyrektorem Centralnego Biura Śledczego. W uroczystości uczestniczył Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński.

W spotkaniu, które odbyło się w Sali Konferencyjnej KWP w Lublinie, wzięli udział, oprócz Komendanta Głównego Policji, komendanci miejscy i powiatowi województwa lubelskiego, kadra kierownicza KWP w Lublinie, a także przedstawiciele władz wojewódzkich i samorządowych.

Wszystkich gości powitał pełniący obowiązki Lubelskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Mirosław Sokal.

Komendant Główny Policji podziękował nadinsp. Igorowi Parfieniukowi za dotychczas pełnioną służbę i zaznaczył, że można o nim mówić tylko dobrze. Nadinspektor Marek Działoszyński podkreślił, że dotychczasowy szef lubelskiej Policji ma doświadczenie, jest profesjonalistą i potrafi współpracować z ludźmi - właśnie dlatego otrzymał propozycję objęcia stanowiska Dyrektora Centralnego Biura Śledczego.

Nadinsp. Igor Parfieniuk żegnał się z podwładnymi, dziękując im za 14 miesięcy wspólnej pracy, zrozumienie i pomoc w rozwiązywaniu problemów. Wyraził także słowa uznania dla wszystkich lubelskich funkcjonariuszy za codzienną służbę.

(KWP w Lublinie / mg)

Film z uroczystości >>

Powrót na górę strony