Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie otwierające Projekt CHOPIN

Data publikacji 16.04.2013

W dniach 4-5 kwietnia 2013 r. w Jachrance odbyło się spotkanie otwierające Projekt CHOPIN dotyczący redukcji produkcji i dystrybucji narkotyków w Unii Europejskiej. Projekt jest realizowany przez Centralne Biuro Śledcze KGP przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej w ramach projektu ISEC.

W spotkaniu wzięli udział eksperci zwalczający zorganizowaną przestępczość narkotykową, szczególnie związaną z narkotykami syntetycznymi i ich prekursorami z Belgii, Czech, Holandii, Niemiec, Litwy, Polski, Europolu, a także przedstawiciele ze Straży Granicznej i Służby Celnej RP. Przedmiotem spotkania była dyskusja nad celami, kierunkami, zakresem oraz priorytetami realizacji projektu oraz jego harmonogramem. Projekt będzie realizowany w latach 2013-2014 na terenie Polski i Holandii.

Centralne Biuro Śledcze KGP otrzymało z Komisji Europejskiej dofinansowanie (ISEC 2011) na realizację projektu pod nazwą „Reduction of production and distribution of drugs in the EU (Ograniczenie produkcji i dystrybucji narkotyków w Unii Europejskiej)”. Projekt zakłada kompleksowy cykl działań operacyjnych, szkoleniowych oraz operacji granicznych skierowanych na zwalczanie nielegalnej produkcji, ekstrakcji, przemytu i dystrybucji narkotyków oraz prekursorów na terenie UE.

Projekt realizowany będzie przez CBŚ KGP w latach 2013-2014 przy wsparciu pięciu krajów UE (BE, CZ, DE, NL, LT) oraz Europolu. Realizacja wszystkich działań projektu odbywać się będzie na terenie Polski i Holandii. Ponadto projekt praktycznie realizuje przyjęty w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa UE w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej Operacyjny Plan Działań (OAP) dotyczący narkotyków syntetycznych w obrębie projektu EMPACT. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 191 760 euro. 

(źródło: CBŚ KGP)

Powrót na górę strony