Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa Konferencja Policyjna i EUROPOLTECH 2013

Data publikacji 17.04.2013

Komenda Główna Policji w dniach 17-18 kwietnia 2013 r. zorganizowała VI Międzynarodową Konferencję Policyjną pt. "Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2013–2020 – nowe wyzwania dla Policji oraz innych służb i instytucji odpowiedzialnych za bezpieczeństwo na drogach”. Konferencji towarzyszyły Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2013.

Celem Konferencji jest dyskusja i wymiana poglądów teoretyków i praktyków w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego dotycząca zarządzania bezpieczeństwem na drogach, a także sposobów osiągnięcia celów Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Do udziału w konferencji  Komendant Główny Policji zaprosił ekspertów w tym zakresie z policji kilku krajów europejskich (Hiszpania, Holandia, Litwa, Łotwa), a także Ministerstwa Transportu, Budownictwa  i Gospodarki Morskiej oraz agend i instytucji mu podległych (GDDKiA, GITD, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Instytutu Transportu Samochodowego).

Wśród gości Konferencji znaleźli się również przedstawiciele polskiego parlamentu, rządu Rzeczypospolitej Polskiej oraz świata nauki. Ich spotkanie to okazja do przeprowadzenia ciekawych dyskusji. Jedną z nich jest Panel Ekspertów na temat „Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego – jak osiągnąć ambitne cele?”

Ponadto, w ramach Konferencji odbywają się seminaria, m.in. organizowane przez Centralne Biuro Antykorupcyjne, pt. „Bezpieczny biznes”, a także organizowane przez Polską Platformę Bezpieczeństwa Wewnętrznego, pt. „Partnerstwo publiczno-prywatne szansą na finansowanie inwestycji w infrastrukturę służb i agencji z obszaru bezpieczeństwa wewnętrznego".

W pierwszym dniu Konferencji, wszystkich uczestników powitał nadinsp. Krzysztof Gajewski, Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji: Przygotowując się do organizacji tej konferencji założyliśmy sobie, że warto już dziś rozpocząć dyskusję o tym, jak skutecznie zrealizować bardzo ambitne założenia i cele projektu Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego na lata 2013-2020. (…) Policja aktywnie pracowała przy jego opracowaniu i w moim głębokim przekonaniu postawiliśmy właściwą diagnozę sytuacji, wskazaliśmy cele i metodykę ich realizacji. Jako formacja jesteśmy niewątpliwie liderem działań w jednym z „czterech filarów” programu – nadzór nad ruchem drogowym. Mamy ogromną determinację, żeby zrealizować nakreślone tam cele, a przede wszystkim kontynuować i utrzymywać, między innymi dzięki działaniom policjantów ruchu drogowego, dobre tendencje w bezpieczeństwie na drogach – spadek liczby wypadków, obniżenie liczby ofiar śmiertelnych - powiedział nadinsp. Krzysztof Gajewski.

W Centrum Wystawienniczo-Konferencyjnym – EXPO XXI w dniach 17-19 kwietnia 2013 r. odbywają się również Międzynarodowe Targi Techniki i Wyposażenia Służb Policyjnych oraz Formacji Bezpieczeństwa Państwa EUROPOLTECH 2013. Te wysoce specjalistyczne targi są organizowane przez Międzynarodowe Targi Gdańskie SA w ścisłej współpracy z Komendą Główną Policji. W ekspozycji targowej udział bierze 150 wystawców, którzy będą prezentować produkty i usługi dla służb porządku publicznego i służb specjalnych. Jestem pewien, że na ekspozycji znajdziecie Państwo wszystko co współczesna myśl techniczna i zaawansowane technologie są w stanie stworzyć dla zwiększenia skuteczności walki z przestępczością, w tym działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym powiedział Pierwszy Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Ekspozycja EUROPOLTECH gromadzi nowości technologiczne i sprzętowe. Eksperci wszystkich służb mają możliwość poznania wielu nowoczesnych narzędzi z zakresu techniki operacyjnej, kryminalistycznej, łączności, teleinformatyki, ochrony obiektów i osób, ratownictwa, ochrony granic, kontroli ruchu drogowego oraz sprzętu i uzbrojenia dla Wojsk Specjalnych i Żandarmerii Wojskowej oraz oddziałów antyterrorystycznych.

Targi EUROPOLTECH organizowane są we współdziałaniu ze Strażą Graniczną, Państwowa Straż Pożarna, Biurem Ochrony Rządu, Żandarmerią Wojskową, Wojskami Specjalnymi, Służbą Wywiadu Wojskowego, Służbą Kontrwywiadu Wojskowego, Służbą Celną, Służbą Więzienną, Agencja Wywiadu oraz Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Konferencję i towarzyszące jej targi, honorowym patronatem objął Minister Spraw Wewnętrznych oraz Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

KGP, fot. Marek Krupa / KGP, video Marek Szałajski / KGP

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 21.41 MB)

Powrót na górę strony