Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zespół Antykonfliktowy w akcji

Data publikacji 17.04.2013

Mecz ekstraklasy pomiędzy Piastem Gliwice a Lechem Poznań był okazją do sprawdzenia w akcji Zespołu Antykonfliktowego Policji. To powołana w ostatnim czasie grupa, której zadaniem jest interweniowanie w różnego rodzaju sytuacjach kryzysowych. Celem działań zespołu jest rozwiązywanie konfliktów za pomocą dialogu, bez użycia siły.

Zespół Antykonfliktowy Policji działa pod egidą Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a składa się z policjantów pracujących w różnych jednostkach i komórkach na  terenie całego naszego województwa. Jego członkowie zostali wyłonieni spośród chętnych przez specjalnie powołaną komisję.

Założeniem przy tworzeniu zespołu było wprowadzenie do działania policji elementu dialogu i negocjacji, w alternatywie do rozwiązań siłowych. Podobne zespoły funkcjonują u naszych południowych sąsiadów w Czechach, gdzie są już silnie zakorzenione i powszechnie wykorzystywane.

Członkowie zespołu zwoływani są w przypadku wystąpienia zagrożeń lub sytuacji konfliktowych, takich jak: protesty społeczne, katastrofy, klęski żywiołowe, czy też niektóre imprezy masowe. Ich zadaniem jest przekonywanie uczestników do pokojowego rozwiązania konfliktu oraz respektowania poleceń wydawanych przez uprawnione służby, tak aby nie było konieczności używania oddziałów zwartych policji lub też innego, siłowego sposobu rozwiązania sytuacji.

Dotychczas zespół zwoływany był dwukrotnie - podczas niedawnych strajków na Śląsku oraz w związku z meczem Piast Gliwice - Lech Poznań

(KWP w Katowicach / mj)

Powrót na górę strony