Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowy Zastępca Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 19.04.2013

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Mirosława Schosslera, który dotąd pełnił funkcję szefa stołecznej Policji. Nadinsp. Schossler to doświadczony policjant związany z pionem kryminalnym - pracował w Centralnym Biurze Śledczym, m.in. jako zastępca dyrektora, kierował garnizonem mazowieckim, świętokrzyskim i stołecznym. Nowy zastępca szefa polskiej Policji będzie odpowiadał za pion kryminalny. Swoje stanowisko obejmuje 19 kwietnia.

Nadinspektor Mirosław Schossler

Nadinspektor Mirosław Schossler urodził się 29 maja 1967 roku w Krzeszowie. Jest magistrem administracji - absolwentem UMCS w Lublinie.

Do Policji wstąpił w sierpniu 1991 roku. Rozpoczynał swoją karierę od pracy w Wydziale K-17 w Rzeszowie (później przemianowany na Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą).

W 1993 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, uczestniczył też w wielu kursach specjalistycznych - w tym zagranicznych, w Wielkiej Brytanii i Holandii - z zakresu zwalczania przestępstw korupcji, prania brudnych pieniędzy oraz ujawniania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa.

W 2003 roku został zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie. W 2004 roku tworzył i został naczelnikiem Wydziału dw. z Korupcją KWP w Rzeszowie. Od 15 lutego 2005 pracował w Centralnym Biurze Śledczym KGP w Warszawie, gdzie został naczelnikiem Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej. Obowiązki zastępcy dyrektora CBS KGP pełnił od grudnia 2005 r. do stycznia 2006 r., a w listopadzie 2006 r. został naczelnikiem Wydziału Nadzoru i Spraw Ogólnych CBŚ KGP. Od 24.02.2007 roku był I zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu.

18 grudnia 2007 r. został mianowany Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”, Medalem „PRO MEMORIA”.

Od 19 kwietnia 2013 roku jest Zastępcą Komendanta Głównego Policji.
Powrót na górę strony