Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji chińskiej w Polsce w ramach projektu „EU-China Police Training Project”

Data publikacji 22.04.2013

W dniach 15 – 19 kwietnia Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP gościło w Polsce przedstawicieli Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego Chińskiej Republiki Ludowej. Pierwsze spotkanie tak wysokiego szczebla z partnerami chińskimi, które zainaugurował Komendant Główny Policji, nadinsp. Marek Działoszyński, jest częścią wielostronnego przedsięwzięcia szkoleniowego finansowanego ze środków unijnych.

Celem „EU-China Police Training Project” jest wsparcie zagranicznego partnera w modernizacji służb Policji oraz przekazanie najlepszych praktyk i doświadczeń europejskich służb egzekwowania prawa. Głównym liderem konsorcjum projektowego jest Dyrekcja Współpracy Międzynarodowej Policji Państwowej Republiki Francji. W projekcie uczestniczy też 10 innych służb zajmujących się egzekwowaniem prawa z pozostałych państw członkowskich UE oraz Europejskie Kolegium Policji CEPOL. Komenda Główna Policji pełni funkcję instytucji partnerskiej, natomiast komórką koordynującą realizację projektu jest Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Polscy eksperci pełnią kluczową rolę w przedsięwzięciu w zakresie zwalczania przestępczości narkotykowej, angażują się również m. in. w szkolenia z zakresu standaryzacji i reformy służb Policji oraz bezpieczeństwa imprez masowych.

W kwietniowej wizycie w Polsce wzięło udział pięciu przedstawicieli strony chińskiej wysokiego szczebla kierowniczego. Harmonogram przedsięwzięcia został przygotowany w taki sposób, aby zagraniczni goście mogli zapoznać się funkcjonowaniem polskiej Policji zarówno pionu prewencyjnego, jak i kryminalnego. Oprócz zajęć seminaryjnych przygotowano szereg praktycznych prezentacji, które przybliżyły zagranicznym gościom osiągnięcia strony polskiej w wielu dziedzinach. W spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele kierownictwa polskiej Policji, jak i doświadczeni eksperci z poszczególnych Biur KGP i jednostek Policji.

BMWP KGP zorganizowało spotkania w Komendzie Głównej Policji, Komendzie Stołecznej Policji, Komendzie Rejonowej Policji IV – Warszawa Wola, Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym Policji i Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

Ze szczególnym zainteresowaniem chińskich delegatów spotkały się praktyczne wizyty na Stadionie Narodowym i stadionie Legii podczas meczu półfinałowego Pucharu Polski. Dwustronne rozmowy dały szansę na wymianę doświadczeń z zakresu zabezpieczenia imprez masowych na przykładzie EURO 2012 i Igrzysk Olimpijskich w Pekinie 2008 r.

Partner zagraniczny wysoko ocenił profesjonalizm polskich ekspertów i przygotowanie całego przedsięwzięcia. W ramach „EU-China Police Training Project” planowane są kolejne wizyty studyjne w Polsce. Przedstawiciele Policji uczestniczą również w szkoleniach i warsztatach w Chinach.

(KGP / mw)
 

Powrót na górę strony