Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczyste przekazanie dowodzenia garnizonem stołecznym Policji

Data publikacji 22.04.2013

W Komendzie Stołecznej Policji odbyła się uroczystość pożegnania nadinsp. Mirosława Schosslera oraz oficjalnego powołania nowego szefa stołecznych policjantów nadinsp. Dariusza Działo. W uroczystości wzięli udział Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, Zastępca Prezydent m. st. Warszawy Jacek Wojciechowski, Wicewojewoda Mazowiecki Dariusz Piątek, przedstawiciele Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, Wojska Polskiego, Straży Granicznej, prokuratury warszawskiej. Obecni byli też Biskup Polowy Józef Guzdek oraz kadra kierownicza KSP wraz z kapelanem ks. Józefem Jachimczakiem.

Jako pierwszy głos zabrał Komendant Główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński, który podkreślił, że nominacja nadinsp. Mirosława Schosslera na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji to zasługa jego ciężkiej pracy między innymi w garnizonie stołecznym. Podziękował także za przyjęcie przez nadinsp. Mirosława Schosslera nowego wyzwania. Zapewnił, że generał Schossler będzie mógł teraz swoją wiedzę, zaangażowanie i  doświadczenie wykorzystać dla całej polskiej Policji.

Następnie zabrał głos nadinsp. Mirosław Schossler. Generał podziękował policjantom i pracownikom stołecznej Policji  za dotychczasową służbę i pracę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców garnizonu stołecznego. "Mój awans to wyróżnienie dla nas wszystkich – dziękuję”. Podziękował również wszystkim zebranym za zaangażowanie na rzecz warszawskiej Policji.

Nowy Komendant Stołeczny Policji nadinspektor Dariusz Działo zapewnił, że będzie kontynuował dobre praktyki swojego poprzednika. Swoje działania skieruje przede wszystkim na  poprawę efektywności pracy policjantów. Ponadto szef stołecznych policjantów podkreślił, że zawsze jest otwarty na rozmowę, współpracę oraz na propozycje efektywnych rozwiązań przyczyniających się do poprawy bezpieczeństwa.

Kolejno głos zabrali Zastępca Prezydent m. st. Warszawy Jacek Wojciechowski, Zastępca Wojewody Mazowieckiego Dariusz Piątek, Biskup Polowy Józef Guzdek oraz Prokurator Apelacyjny w Warszawie Dariusz Korneluk.

(KSP / mg)

Powrót na górę strony