Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadinspektor Mirosław Schossler Zastępcą Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 23.04.2013

19 kwietnia br. Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Mirosława Schosslera. Dzisiaj w Komendzie Głównej odbyło się jego uroczyste wprowadzenie.

Jako szef stołecznej Policji, nadinsp. Mirosław Schossler kładł nacisk na skuteczne wypracowanie metod i form walki ze wszelkimi przejawami działań przestępczych. Jego celem było podnoszenie kwalifikacji policjantów Komendy Stołecznej Policji i jej pracowników. Służbę na stanowisku Komendanta Stołecznego Policji pełnił w sposób profesjonalny i wyjątkowo sumienny, co było przesłanką do powołania go na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji.

Podczas uroczystości odczytano decyzję Ministra Spraw Wewnętrzny o powołaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Mirosława Schosslera. Nastepnie nowy zastępca szefa polskiej Policji przywitał sztandar Komendy Głównej Policji, a Komendatowi Głównemu, złożył meldunek o przyjęciu stanowiska.

Nadinspektor Marek Działoszyński pogratulował swojemu nowemu zastępcy. – Takie stanowisko, to duże wyzwanie. Zakres obowiązków i ilość zadań wymaga dobrego zdrowia i właśnie dlatego, przede wszystkim życzę panu zdrowia. Jestem przekonany, że sprosta pan naszym wspólnym oczekiwaniom – powiedział Komendant Główny. – Komendant Schossler będzie zajmował się sprawami kryminalnymi, ale co dla nas ważne – jest policjantem prospołecznym, a taka postawa doskonale wpisuje się w nasze założenie, jakim jest służba innym. Jesteśmy tu od tego, żeby wspomóc pana w realizacji dobrych pomysłów –  może pan liczyć na nasze wsparcie.

Nowy Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinspektor Mirosław Schossler podkreślił, że to dla niego ogromny zaszczyt i wyróżnienie stać obok Komendanta Głównego Policji w charakterze jego zastępcy. – Zaszczytem jest też objęcie tego stanowiska po komendancie Rokicie. Chcę być komendantem kontynuującym te działania, które podjął mój poprzednik. Zmiany w Policji, których wprowadzanie cały czas trwa, są w moim przekonaniu słuszne. Popieram je i chcę być tym, który będzie je wdrażał, nadzorował i  udoskonalał – powiedział nadinsp. Mirosław Schossler.  

Nadinspektor Mirosław Schossler urodził się 29 maja 1967 roku w Krzeszowie. Jest magistrem administracji - absolwentem UMCS w Lublinie.

Do Policji wstąpił w sierpniu 1991 roku. Rozpoczynał swoją karierę od pracy w Wydziale K-17 w Rzeszowie (później przemianowany na Wydział do walki z Przestępczością Gospodarczą).

W 1993 roku ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie, uczestniczył też w wielu kursach specjalistycznych - w tym zagranicznych, w Wielkiej Brytanii i Holandii - z zakresu zwalczania przestępstw korupcji, prania brudnych pieniędzy oraz ujawniania, zabezpieczania i odzyskiwania mienia pochodzącego z przestępstwa.

W 2003 roku został zastępcą naczelnika Wydziału Kryminalnego KWP w Rzeszowie. W 2004 roku tworzył i został naczelnikiem Wydziału dw. z Korupcją KWP w Rzeszowie. Od 15 lutego 2005 pracował w Centralnym Biurze Śledczym KGP w Warszawie, gdzie został naczelnikiem Wydziału do zwalczania Zorganizowanej Przestępczości Ekonomicznej. Obowiązki zastępcy dyrektora CBS KGP pełnił od grudnia 2005 r. do stycznia 2006 r., a w listopadzie 2006 r. został naczelnikiem Wydziału Nadzoru i Spraw Ogólnych CBŚ KGP. Od 24.02.2007 roku był I zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji z/s w Radomiu.

18 grudnia 2007 r. został mianowany Świętokrzyskim Komendantem Wojewódzkim. Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Brązowym Medalem „Za Długoletnią Służbę”, Srebrną Odznaką „Zasłużony Policjant”, Medalem „PRO MEMORIA”.

Od 19 kwietnia 2013 roku jest Zastępcą Komendanta Głównego Policji.

KGP
 

Powrót na górę strony