Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Na Warmii i Mazurach ruszają patrole policyjnych wodniaków

Data publikacji 30.04.2013

Początek maja to czas, kiedy warmińsko-mazurskie jeziora zaczynają gościć żeglarzy. Jak na drogach, tak i na wodach policjanci będą pilnować porządku i dbać o bezpieczeństwo. Doświadczenia wskazują na to, że policyjni wodniacy są bardzo potrzebni. Ratują tonących, studzą brawurę, wyłapują pijanych. W ostatnich trzech latach służby policyjnych wodniaków na Warmii i Mazurach, uratowano życie 54 osobom. Przed tegorocznym sezonem kilkudziesięciu policyjnych specjalistów w tej dziedzinie odświeżyło wiedzę i umiejętności podczas szkolenia w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie i przygotowało do służby swoje łodzie.

Policjanci w sezonie niemal codziennie interweniują wobec osób, które korzystają z uroków wody i takiej formy wypoczynku bez wyobraźni. Do najczęściej popełnianych błędów plażowiczów należą kąpiele w niebezpiecznych miejscach, pozostawianie dzieci bez opieki oraz pływanie sprzętem wodnym bez odpowiedniego wyposażenia i bardzo często pod wpływem alkoholu. Jak mówią policjanci, wypoczywający nad jeziorami nie przestrzegają podstawowych zasad, takich jak odpowiednie zachowanie w strefie ciszy, pływanie jednostkami o napędzie spalinowym za blisko przystani i kąpielisk, naruszając przy tym strefę bezpieczeństwa.

I tak po ostatnim przeglądzie zwodowana została łódź, którą policjanci z Iławy od najbliższych dni przez cały sezon letni będą patrolowali jezioro Jeziorak. W ubiegłym sezonie iławscy policjanci w ramach patrolu wodnego przeprowadzili w sumie 173 interwencje i wylegitymowali 218 osób. W wyniku kontroli stanu trzeźwości mundurowi zatrzymali cztery osoby, które prowadziły jednostki pływające w stanie nietrzeźwości. Funkcjonariusze odnotowali w sumie 68 wykroczeń dotyczących braku uprawnień do kierowania jednostkami pływającymi, braku oznakowania tych jednostek i nie stosowania się do znaków żeglugowych, a także kąpieli w miejscach zabronionych. Policjanci w 51 przypadkach zastosowali pouczenie wobec sprawców wykroczeń. Wobec pozostałych osób skierowali wnioski o ukaranie do sądu, bądź ukarali sprawcę mandatem. W sezonie letnim policjanci z patrolu wodnego na mocy porozumienia współpracują na co dzień z WOPR -em, Strażą Rybacką i Inspektorem Żeglugi Śródlądowej.

Olsztyński Zespół Prewencji na Wodach i Terenach Przywodnych Komendy Miejskiej Policji liczy 6 policjantów. Mają oni do dyspozycji 5 łodzi i poduszkowca, którymi patrolują w sumie około 160 akwenów wodnych. Funkcjonariusze często pełnią również służbę na terenach leśnych wokół jezior wykorzystując do tego 2 quady.

W Komendzie Powiatowej Policji w Węgorzewie również trwają przygotowania do sezonu letniego. Do służby na wodzie jest przeszkolonych 5 funkcjonariuszy. Policjanci przygotowują miedzy innymi sprzęt do pracy na wodzie. Łodzie, zanim zostaną zwodowane, muszą być sprawdzone czy są sprawne i odpowiednio wyposażone w sprzęt ratowniczy i techniczny.

Podczas ubiegłorocznego sezonu letniego węgorzewscy policjanci wykonali ponad 60 akcji na wodzie, głównie wspólnie z ratownikami Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Policjanci skontrolowali około 160 jednostek pływających, sprawdzono trzeźwość 141 żeglarzy. Podczas służb odnotowali 56 wykroczeń, za które 39 sprawców ukarali mandatami, 18 pouczyli. Ponadto policyjni wodniacy przeprowadzili 11 interwencji, skontrolowali 39 miejsc wypoczynku dzieci i młodzieży oraz 108 miejsc zagrożonych, plaż i kąpielisk.

Do służby rusza, także 11 policjantów wodniaków z Mikołajek i Mrągowa. By wykonywać prawidłowo służbę na wodzie niezbędne jest przeszkolenie z ratownictwa wodnego. Już większość policjantów poszczycić się może uprawnieniami ratownika. Ich wyszkolenie niejednokrotnie wykracza daleko poza wymagania do pełnienia tej służby. Na łodziach motorowych będą oni pilnować porządku na jeziorach: Mikołajskim, Tałckim oraz Śniardwy, a także na jeziorze Ryńskim i Bełdany. Policyjni wodniacy zapowiadają liczne kontrole jednostek pływających, podczas których będą bezwzględnie sprawdzać, czy osoby wypoczywające na wodzie respektują przepisy dotyczące stanu trzeźwości oraz czy posiadają stosowne uprawnienia. Podczas służby na wodzie policjanci będą również rozmawiać z żeglarzami o zagrożeniach, jakie niesie ta forma wypoczynku oraz o sposobach radzenia sobie w sytuacji kryzysowej.

W sumie do służby na wodach Warmii i Mazur przygotowanych jest 40 wyspecjalizowanych policjantów, którzy na co dzień będą wspierani przez policjantów służby prewencyjnej oraz pracowników Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (WOPR), Mazurskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego (MOPR),Urzędu Żeglugi Śródlądowej, Straży Pożarnej, Straży Rybackiej, Staży Leśnej, Straży Granicznej, Urzędu Kontroli Skarbowej w Olsztynie, Żandarmerii Wojskowej, Straży Gminnych (Miejskich), Polskiego Czerwonego Krzyża. Policjanci mają do dyspozycji 25 łodzi.

Podobnie jak na drogach regionu, tak i na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich od kilku lat funkcjonuje „Wojewódzka koordynacja służby na drodze wodnej systemu Wielkich Jezior Mazurskich”. Jest to nowatorski sposób zorganizowania służby policyjnych wodniaków, utworzenia patroli pełniących służbę od świtu do zmierzchu na terenie jezior powiatów węgorzewskiego, giżyckiego, mrągowskiego i piskiego. Jak podsumowują policjanci, przyczyniło się to m.in. do szybszej reakcji na zdarzenia i szybszego podjęcia działań ratunkowych. W ubiegłym roku tylko policjanci pełniący służbę w tym systemie skontrolowali prawie 800 sterników, około 700 przebadano na obecność alkoholu w organizmie, zatrzymali 3 nietrzeźwych sterników, odnotowali ponad 300 wykroczeń skutkujących mandatami i skierowaniem wniosków do sądu. Policjanci ci uczestniczyli także w 5 akcjach ratowniczych i uratowali 8 osób. Co najważniejsze, na terenie działania skoordynowanej akcji nie odnotowano przypadków utonięcia osób.

W ciągu ostatnich trzech lat służby dzięki policyjnym wodniakom na Warmii i Mazurach uratowano życie 54 osobom.

(KWP Olsztyn / tk)

Powrót na górę strony