Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policyjna kampania informacyjna w Löbau, w ramach dolnośląsko – saksońskiego projektu KRYMITECH

Data publikacji 30.04.2013

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu oraz Komendy Powiatowej Policji w Zgorzelcu w ramach Polsko–Niemieckiego Projektu „KRIMITECH - Stop transgranicznej przestępczości samochodowej”, w dniach 26 – 28 kwietnia 2013 r. wzięli udział w kampanii informacyjnej zorganizowanej w ramach targów motoryzacyjnych w Löbau na terenie Niemiec.

Jednym z elementów realizowanych w ramach projektu KrymiTech są działania prewencyjne, w tym m.in. spotkania z mieszkańcami, turystami, przedsiębiorcami, którym przekazywane są informacje oraz materiały dotyczące sposobów zabezpieczenia pojazdów, postępowania w sytuacji zagrożenia kradzieżami.

Projekt poprzez szerokie spektrum działań i długoterminowość prewencyjną, skuteczną promocję, wzmacnia zaufanie mieszkańców terenów przygranicznych do współpracy Policji obydwu krajów, poprawia efektywność zwalczania przestępczości, a przede wszystkim doprowadzi do spadku transgranicznej przestępczości samochodowej.

Tego typu kampania informacyjna promująca sposoby zapobiegania przestępczości samochodowej, realizowana była m.in. na targach motoryzacyjnych, które odbyły się w Dreźnie, w dniach 10 – 13 stycznia 2013 r. Obecność polskiej Policji na targach, a także zaprezentowany tam sprzęt wykorzystywany przez dolnośląskich funkcjonariuszy i materiały informacyjno–edukacyjne z zakresu prawidłowych metod zabezpieczania mienia, wzbudziły wśród uczestników targów duże zainteresowanie.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony