Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Komendanta Głównego Policji z Pełnomocniczką Rządu do Spraw Równego Traktowania

Data publikacji 02.05.2013

W dniu 30 kwietnia br. nadinsp. Marek Działoszyński Komendant Główny Policji spotkał się z dr Agnieszką Kozłowską-Rajewicz, Pełnomocniczką Rządu do Spraw Równego Traktowania. Zasadniczym celem spotkania było nawiązanie współpracy między Urzędem Pełnomocnika Rządu do Spraw Równego Traktowania a Policją.

Pani dr Agnieszka Kozłowska-Rajewicz przedstawiła m.in. model szwedzki w zakresie zwalczania szeroko rozumianej przemocy, ze szczególnym uwzględnieniem przemocy wobec kobiet, dzieci, osób starszych i osób niepełnosprawnych.

Pani Pełnomocnik zwróciła uwagę na konieczność wprowadzenia zmian w polskim prawodawstwie w zakresie procedury przesłuchań ofiar, przede wszystkim ofiar przestępstw na tle seksualnym, wyposażenia sal przesłuchań itp., które powinno umożliwiać odtwarzanie treści zeznań ofiar przestępstw on-line. Ponadto, zadeklarowała pomoc w procedowaniu  ewentualnych zmian prawnych,  postulowanych przez Policję.

Komendant Główny Policji oraz Zastępca Gabinetu Komendanta Głównego Policji mł. insp. Kornela Oblińska, przedstawili obecnie obowiązujące procedury policyjne dotyczące współpracy z ofiarami przemocy domowej, ideę „Niebieskiej Karty” oraz proces prac nad zmianą postrzegania w społeczeństwie roli dzielnicowego, jako osoby będącej pierwszym kontaktem ze społeczeństwem, ze szczególnym uwzględnieniem ofiar przemocy. Następnie, Pani Minister została poinformowana o działaniach profilaktycznych prowadzonych przez Policję, w tym o uruchomionych programach prewencyjnych m.in. o Programie PaT.

Podczas spotkania podjęto także temat zbliżającego się V Kongresu Kobiet, który odbędzie się w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w dniach 14-15 czerwca 2013 r. , Pani Minister Kozłowska - Rajewicz zwróciła uwagę na istotę przedsięwzięcia, zaś Komendant Główny Policji zapewnił o swoim wsparciu dla tej inicjatywy.

Na zakończenie spotkania, ustalono dalsze wspólne działania.

(KGP/mw)
 

Powrót na górę strony