Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie o współdziałaniu Policji i Żandarmerii Wojskowej

Data publikacji 08.05.2013

Optymalizacja działalności Żandarmerii Wojskowej i Policji oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa państwa to główne cele nowo podpisanego porozumienia o współdziałaniu obu formacji. 8 maja w Komendzie Głównej Żandarmerii Wojskowej w Warszawie dokument podpisali komendant główny Policji nadinsp. Marek Działoszyński i komendant główny ŻW gen. dyw. dr Mirosław Rozmus.

Policja jako jeden z podmiotów odpowiedzialnych za zapewnienie i utrzymanie szeroko pojętego bezpieczeństwa stale współdziała z Żandarmerią Wojskową będącą również istotnym ogniwem systemu bezpieczeństwa Sił Zbrojnych RP i państwa. Wspólne realizowanie zadań stało się jednym z elementów działalności funkcjonariuszy obu służb.

Podpisany dokument dostosowuje do współczesnych warunków i uściśla zapisy dotychczas obowiązującego „Porozumienia Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i Komendanta Głównego Policji z dnia 16 stycznia 2002 r. o współpracy Policji i Żandarmerii Wojskowej”.

Zapisy nowo podpisanego porozumienia dotyczą szczegółowego współdziałania Żandarmerii Wojskowej i Policji w zakresie organizacji i prowadzenia wspólnych przedsięwzięć służących ochronie bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, zwłaszcza w zakresie działań prewencyjnych, czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych, wymiany informacji, doskonalenia zawodowego, negocjacji i łączności.

Celem korekty dotychczasowych i wprowadzenia nowych zapisów porozumienia jest przede wszystkim uaktualnienie zasad współpracy umożliwiające obu formacjom jeszcze lepszą realizację zadań służbowych. Dzięki zmianom Żandarmeria Wojskowa i Policja mogą m.in. skutecznie przeciwdziałać i zwalczać korupcję, przestępczość zorganizowaną oraz prowadzić działania w zakresie ochrony obywateli, mienia i porządku publicznego.

„Porozumienie Komendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej i Komendanta Głównego Policji z dnia 8 maja 2013 r. o współdziałaniu Żandarmerii Wojskowej i Policji” wchodzi w życie z dniem podpisania.

(Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej / mw)

Powrót na górę strony