Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nadinspektor Wojciech Olbryś nowym Zastępcą Komendanta Głównego Policji

Data publikacji 15.05.2013

Minister Spraw Wewnętrznych Bartłomiej Sienkiewicz, na wniosek Komendanta Głównego Policji, powołał na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Wojciecha Olbrysia. Nowy komendant będzie odpowiadał za logistykę, finanse i łączność. Dzisiaj w komendzie głównej odbyła się uroczystość jego wprowadzenia.

Uroczystość rozpoczęło złożenie meldunku Podsekretarzowi Stanu w MSW Marcinowi Jabłońskiemu przez Pierwszego Zastępcę Komendanta Głównego Policji nadinsp. Krzysztofa Gajewskiego oraz wprowadzenie sztandaru Policji. Następnie odczytano  decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych o powołaniu na stanowisko Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciecha Olbrysia. Kolejnym punktem było przywitanie przez nowego zastępcę szefa Policji sztandaru i złożenie Komendantowi Głównemu Policji nadinsp. Markowi Działoszyńskiemu meldunku o przyjęciu stanowiska.

Podsekretarz Stanu w MSW Marcin Jabłoński wręczył nadinsp. Wojciechowi Olbrysiowi decyzję o powołaniu na nowe stanowisko, gratulując mu i życząc siły i determinacji w realizacji zadań. Minister Jabłoński pokreślił, że nowy komendant przejmuje obowiązki w czasach, które nakazują myśleć coraz poważniej i odpowiedzialnie o sprawności działania największej formacji, jaką jest Policja. – Jest wiele do zrobienia, mam tego świadomość. Wierzę, że nowy komendant będzie umiał dobrze spożytkować dotychczasowe doświadczenia i że będzie skuteczny – podkreślił minister. 

Następnie głos zabrał Komendant Główny Policji. Nadinsp.  Marek Działoszyński pogratulował swojemu nowemu zastępcy. – Chcę podziękować gen. Olbrysiowi za to, że wyraził zgodę na podjęcie bardzo trudnych zadań związanych z kontynuacją wielu działań polskiej Policji w obszarze finansowym, logistycznym, łącznościowo-informatycznym – powiedział komendant główny. Dodał, że Policja to olbrzymia struktura, którą trzeba sprawnie i efektywnie zarządzać, a tempo pracy w logistyce jest olbrzymie: - Komendant Olbryś ma tego świadomość i przyjął wyzwanie. Zakładam, że przy naszym wsparciu uda mu się zrealizować wszystkie zadania – dodał szef Policji.

Nowy Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Wojciech Olbryś podkreślił, że nowa funkcja to dla niego wielkie wyróżnienie, wyzwanie, ale też odpowiedzialność. – Chciałem bardzo podziękować panu ministrowi i komendantowi głównemu za obdarzenie mnie zaufaniem i chciałbym podkreślić, że będzie działał tak, żeby tego zaufania nie zawieść –  powiedział. Dodał, że procesy, które zostały rozpoczęte, wymagają aktywizacji i że zrobi wszystko, by z postawionych zadań się wywiązać. 

Uroczystość zakończyło odprowadzenie sztandaru Komendy Głównej Policji.
 

Nadinsp. Wojciech Olbryś - urodzony 12 listopada 1959 r. w Kętrzynie. Jest absolwentem Wydziału Ekonomii Politechniki Szczecińskiej i Akademii Spraw Wewnętrznych. Nowy Zastępca Komendanta Głównego Policji został przyjęty do służby w 1984 r. W 1991 roku ukończył Szkołę Inspektorów Policji Kryminalnej we Francji.

Przebieg służby na stanowiskach kierowniczych:

- Zastępca Komendanta Rejonowego Policji w Szczecinie
- Naczelnik Wydziału Postępowań Administracyjnych KWP Szczecin
- Komendant Miejski Policji w Koszalinie
- Zastępca Dyrektora Biura Taktyki Zwalczania Przestępczości KGP
- Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach
- Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu
- Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie

Od 15 maja 2013 r. Zastępca Komendanta Głównego Policji


(Mariusz Góra, fot. Marek Krupa)

Powrót na górę strony