Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

42. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu

Data publikacji 15.05.2013

2 osobowa delegacja polskiej Policji w składzie mł. insp. Rafał Łysakowski – Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz kom. Bogusław Kołdys – Kierownik Sekcji ds. Interpolu Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP, wróciła z Budapesztu, gdzie uczestniczyła 42 Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu, która odbywała się w dniach 14-16 maja b.r.

Na zakończenie obrad  zostały przyjęte priorytety Interpolu dla regionu Europy na lata 2014-2016. Są to:

  • optymalizacja wykorzystywania narzędzi i usług Interpolu w regionie,
  • promowanie międzynarodowych działań w ujawnianiu nielegalnych dóbr,
  • rozszerzanie współpracy z Europolem w celu zwalczania cyberprzestępczości,
  • ułatwianie międzynarodowej współpracy policyjnej poprzez rozszerzanie interoperacyjności między policyjnymi systemami informacyjnymi.

Mireille Ballestrazzi – Prezydent Interpolu  powiedziała między innymi, że w ciągu 10 ostatnich lat zmieniły się w znaczny sposób wyzwania przed jakimi staje globalna społeczność organów ścigania. Aby móc sprostać ewoluującym wyzwaniom Interpol utworzył globalne narzędzia  i usługi, rozwinął nowoczesne rozwiązania i stworzył partnerstwa służące pomaganiu jego państwom członkowskim reagować na wyzwania XXI wieku.

Nawiązując do niedawnych ataków terrorystycznych w Bostonie podkreślono rolę międzynarodowej współpracy w celu zapewnienia bezpieczeństwa dużych, międzynarodowych imprez sportowych. Poinformowano jednocześnie zebranych, że w następstwie porozumienia podpisanego pomiędzy Interpolem i Najwyższym Komitetem Katar 2022, w listopadzie 2012 r., utworzona została komórka Interpolu - Grupa Ekspertów ds. Zabezpieczenia Dużych Imprez Masowych (IGMESE).

Sekretarz Generalny Interpolu - Ronald K. Noble stwierdził, że wobec globalnych wyzwań w zapewnianiu bezpieczeństwa, Interpol musi kontynuować współpracę oraz  stosować najbardziej zaawansowane technologicznie rozwiązania. Wizją świata Interpolu jest świat, w którym każdy funkcjonariusz służb ochrony porządku prawnego będzie w stanie bezpiecznie wymieniać, dzielić się oraz uzyskiwać dostęp  do istotnych informacji policyjnych w celu zapewnienia bezpieczeństwa obywateli.


(źródło: BMWP KGP)

Powrót na górę strony