Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Polacy czują się bezpiecznie w miejscu zamieszkania

Data publikacji 17.05.2013

64 proc. respondentów CBOS uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. 89 proc. twierdzi, że bezpiecznie jest w miejscu ich zamieszkania, co stanowi najwyższe wskazanie licząc od końca lat 80. ubiegłego wieku.

W dniach 4-10 kwietnia 2013 roku, ośrodek badania opinii publicznej CBOS przeprowadził badanie, które dotyczyło między innymi poczucia bezpieczeństwa, zarówno w skali kraju, jak i w okolicy miejsca zamieszkania. Badanie zrealizowano na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków (N=1150).

Jeżeli chodzi o poczucie bezpieczeństwa w skali kraju, to można stwierdzić, że większość Polaków (64%) uznaje swój kraj za bezpieczny. Przeciwnego zdania jest co trzeci badany (33%). Jest to wynik porównywalny do zeszłorocznego (wykresy 1 i 2).

Wykres 1. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w%)

Wykres 1. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?

Źródło: CBOS, 4-10 kwietnia 2013 r., N=1150

Wykres 2. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie? (w %)

Wykres 2. Czy Polska jest krajem, w którym żyje się bezpiecznie?

Źródło: CBOS, 4-10 kwietnia 2013 r., N=1150

W przypadku poczucia bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania respondenta (dzielnica, osiedle lub wieś) kształtuje się ono na znacznie wyższym poziomie niż w skali kraju. Zdecydowana większość Polaków (89%) uznaje swoje otoczenie za bezpieczne i spokojne. Tak wysokie poczucie bezpieczeństwa respondentów w okolicy ich miejsca zamieszkania utrzymuje się na zbliżonym poziomie od kilku lat (wykres 3).

Wykres 3. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym? (w %)

Wykres 3. Czy miejsce, w którym Pan(i) mieszka, można nazwać bezpiecznym i spokojnym?

Źródło: CBOS, 4-10 kwietnia 2013 r., N=1150

Jak wskazują wyniki badania, bezpieczniej czują się badani lepiej wykształceni i dobrze oceniający swoje warunki materialne. Większe od innych poczucie bezpieczeństwa deklarują też mieszkańcy wsi lub miast do 20 tys. ludności.

Badanych zapytano również, czy obawiają się, że oni lub ktoś z ich bliskich może paść ofiarą przestępstwa.

6 na 10 Polaków (60%) nie obawia się, że może paść ofiarą przestępstwa, natomiast 4 na 10 badanych (39%) ma odmienne odczucia – odsetki takie od trzech lat utrzymują się na zbliżonym poziomie (wykres 4).

Wykres 4. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa? (w %)

Wykres 4. Czy obawia się Pan(i) tego, że może się Pan(i) stać ofiarą przestępstwa?

Źródło: CBOS, 4-10 kwietnia 2013 r., N=1150

Uczestników badania zapytano również o ich obawy o to, że ktoś z ich bliskich może stać się ofiarą przestępstwa. O bezpieczeństwo swoich bliskich niepokoi się połowa badanych (50%).

Badanym przedstawiono cztery przestępstwa pospolite i zapytano, czy w ciągu ostatnich pięciu lat padli ofiarą któregoś z nich. Wyniki wskazują, że w tym czasie co piąty Polak padł ofiarą jakiegoś przestępstwa. Ponad jedna siódma ankietowanych (15%) twierdzi, że została okradziona, a co dwunasta osoba doświadczyła włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy czy budynków gospodarczych). Odsetki wskazań na pozostałe przestępstwa są niższe. (tabela 1).

Tabela. 1. Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji? (w %)

Czy w ostatnich pięciu latach przydarzyła się Panu(i) któraś z wymienionych niżej sytuacji? Odsetki odpowiedzi twierdzących
VI
‘99
VI
‘00
IV
‘02
IV
‘03
III
‘04
III
‘05
X
‘05
IV
‘06
IV
‘07
IV
‘09
IV
‘10
IV
’11
IV
12
IV
13
Ukradziono Panu(i) coś 22 19 31 28 29 23 22 26 20 16 19 18 17 15
Dokonano u Pana(i) włamania (do domu, mieszkania, domku na działce, piwnicy, budynków gospodarczych) 9 8 17 14 17 13 11 16 11 10 10 9 9 8
Został(a) Pan(i) napadnięty(a) i obrabowany(a) 4 4 5 5 7 4 3 6 4 3 4 2 4 3
Został(a) Pan(i) pobity(a) lub umyślnie zraniony(a) 4 3 5 6 4 5 4 6 5 4 3 3 4 2
Stał(a) się Pan(i) ofiarą innego przestępstwa 4 5 7 4 6 5 3 6 5 5 4 4 4 5

Źródło: CBOS, 4-10 kwietnia 2013 r., N=1150

Opracowano w Wydziale Analiz Gabinetu Komendanta Głównego Policji na podstawie komunikatu z badań CBOS „Bezpieczeństwo publiczne” z maja 2013 roku.

Powrót na górę strony