Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym” – kolejny etap projektu

Data publikacji 16.05.2013

Ambasador Szwajcarii, ekspert strony szwajcarskiej w projekcie KIK 76 oraz przedstawiciele Policji i władz samorządowych, spotkali się dzisiaj na uroczystej konferencji, która jest kolejnym etapem wspólnego projektu „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”. Głównym celem tego wartego blisko 16 milionów złotych przedsięwzięcia, które zakończy się dopiero w czerwcu 2015 roku, jest obniżenie liczby wypadków, a co za tym idzie podniesienie świadomości o istniejących zagrożeniach oraz poziomu bezpieczeństwa na drogach całego kraju – szczególnie  zaś w województwie podlaskim i lubuskim.

Dzisiaj w Białymstoku odbyła się konferencja zorganizowana w ramach projektu Komendy Głównej Policji pn. „Bezpieczeństwo w ruchu drogowym”, finansowanego ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy. Jednym z najistotniejszych punktów było uroczyste wręczenie przez Ambasadora Szwajcarii – Lukasa Beglinger, eksperta strony szwajcarskiej w projekcie KIK 76 – Ronalda Wiederkehr, Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji - nadinspektor  Sławomira Mierzwę, posłankę na Sejm – Beatę Bublewicz i przedstawiciela Komendy Głównej Policji - Dyrektora Biura Finansów - Elizę Wójcik tablic inwestycyjnych, które trafiły do przedstawicieli powiatów biorących udział w przedsięwzięciu, firmujących inwestycje poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Realizacji tego wartego blisko 16 milionów złotych przedsięwzięcia zakończy się dopiero w czerwcu 2015 roku. Jego głównym celem jest podniesienie świadomości o istniejących zagrożeniach oraz poprawa bezpieczeństwa na drogach, zwłaszcza wśród najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego, jakimi są kierowcy jednośladów, osoby starsze i piesi.

Powodem realizacji projektu jest wysoka liczba wypadków drogowych na drogach całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem województw podlaskiego i lubuskiego, oraz obawy mieszkańców, którzy jako największe zagrożenie wskazują możliwość stania się ofiarą wypadku.Dodatkowo na podstawie statystyk wypadkowych Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji z tych dwóch województw wytypowane zostały także po 3 powiaty. Realizowane w nich będą również inwestycje z zakresu infrastruktury poprawiającej bezpieczeństwo w ruchu drogowym, których charakter zależny będzie od aktualnych potrzeb oraz zagrożeń drogowych występujących na danym terenie. W województwie podlaskim jest to powiat suwalski, siemiatycki i wysokomazowiecki, natomiast w województwie lubuskim międzyrzecki, strzelecko-drezdenecki i sulęciński.

Harmonogram projektu i poszczególne jego zadania są ze sobą ściśle powiązane i wzajemnie się uzupełniają. Działania, które projekt obejmuje, to przede wszystkim:
- realizacja inwestycji poprawiających bezpieczeństwo w ruchu drogowym w 6 wytypowanych powiatach, w tym w trzech z województwa podlaskiego - siemiatyckim, suwalskim, wysokomazowieckim;
- zakup 12 nieoznakowanych radiowozów wraz z wyposażeniem i wideorejestratorami dla Policji przeznaczonych do działań na terenie województwa podlaskiego i lubuskiego;
- uruchomienie ogólnopolskiej kampanii społecznej w trzech odsłonach, skierowanej do kierujących jednośladami, osób starszych i pieszych;
- warsztaty szkoleniowe dla przedstawicieli instytucji samorządowych, organizacji pozarządowych oraz Policji.

Realizacja wszystkich zadań w ramach tego przedsięwzięcia oraz czerpanie wzorów rozwiązań stosowanych w Szwajcarii pozwoli polskim policjantom pracować jeszcze skuteczniej oraz zdobyć przedstawicielom organizacji samorządowych i pozarządowych niezbędną wiedzę dotyczącą metod poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Bardzo duże znaczenie ma tu także uświadomienie uczestnikom ruchu drogowego – zwłaszcza tym niechronionym, jak ważna jest rozwaga i ostrożność podczas korzystania z dróg. Natomiast wszystkie te elementy połączone ze sobą w całość są doskonałym fundamentem do zbudowania wizerunku polskich bezpiecznych dróg. Ponadto przedsięwzięcie zostało uświetnione etiuda edukacyjno – profilaktyczną pn „Poczekalnia” w obsadzie młodzieży z Grupy PaT, co niewątpliwie wywarło duże wrażenie i zmusiło do refleksji nad tematyką udziału dzieci i młodzieży w wypadkach drogowych.

(KWP w Białymstoku)

Powrót na górę strony